FOAM


FOAM står för "Free open access medical education" och är ett samlingsbegrepp för fritt tillgängliga medicinska kunskapskällor på nätet.
På den här sidan finner du överst de senaste inläggen från några bra sajter, dessa uppdateras automatiskt och visar de fem senaste inläggen från respektive website. Klicka på de olika inläggen så kommer du till det aktuella inlägget eller videon. Ofta finns det mer material än bara själva videon/ljudfilen.
Längre ner under rubrikerna "Utvalt bra FOAM material" och "Utvlada artiklar" finner du utvalda godbitar från FOAM världen respektive pubicerade artiklar. Dessa fungerar på samma vis som de automatiska uppdateringarna, bara att klicka. 

De senaste inläggen från kända FOAM sajter


Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Utvalt bra FOAM material

Till vänster finner du de senste tilläggen och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagt material. Klickar du på respektive godbit rubrik kan du läsa en presentation av denna och längst ned i denna finns en länk till websajten. Du kan också använda länklistan till höger för att direkt komma till respektive websajt.

FOAM Godbitar

2016 > 08

En bra podcast av Scott Weingart och Mike Lauria som pratar med Gary Klein om erfarenhetsbaserat beslutsfattande. En del ideer om hur man kan öva beslutsfattande i kritiska situationer.

Läs hela inlägget »
Etiketter: beslutsfattande

En lysande artikel av Stuart Duffin, anestesiläkare på Karolinska som beskriver hur den medicinska världen krymper med FOAM & sociala medier.. Detta ger oss möjlighet att på ett helt annat sätt ta del av andras lösningar på universella problem. I ett större perspektiv och med syftet att utvecklas är det sannolikt också meningslöst att låsa fat sig i stridigheter om vilken specialitet eller personalkategori som löser ett visst problem bäst.. Fokusera på gemensama ambitioner istället?
För PHCC tror jag som sagt att PHCC av sjukhuskvalitet är vägen framåt.
Interventioner som gagnar patienten på sjukhus gagnar förstås patienten tidigare (PH) Förutsättningen är förstås att vi kan utföra interventionen med samma kvalitet som på sjukhus.. HospQPHCC oansett typ av vårdpersonal.

Läs hela inlägget »

En av FOAM communityns mest drivande inom utbildning (the teaching course bla) använde sin egen infarkt för - utbildning. Här är EKGt:
https://twitter.com/EM_Educator/status/759297946160656384/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
45 år gammal berättar han hur det är att hamna på andra sidan, och vilken betydelse det har. Tänkvärt.
https://soundcloud.com/teachingcoursepodcast/this-is-your-wake-up-call
/Kristina

Läs hela inlägget »

FOAM Godbitar Arkiv

Utvalda artiklar

Till vänster finner du de senst tillägda artiklar och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagda artiklar. Klickar du på respektive artikelrubrik kan du läsa en presentation av artikeln. Nedanför presentationen finns en länk till artikeln.

Artiklar

2016 > 08

Artikel där i en retrospektiv studie ej lyckades påvisa effekt av prehospital transfusion (PBT).. Som det står, kontraintuitivt.. Kanske en påminnelse om att samma intervention & indikation kräver samma vårdkvalitet för samma resultat. Lyckas vi inte hålla sjukhuskvalitet på  våra PH interventioner minskar indikationen jämfört med indikationen på sjukhuset!!

Läs hela inlägget »

Hundstudie förvisso men ändå intressant. Notera att hypovolemt hjärtstopp dock bara är en undergrupp till TCA gruppen där exempelvis hypoxiskt hjärtstopp också återfinns och för dessa patienter (som exempelvis fått sitt hypoxisk hjärtstopp pga ofri luftväg) är kompressioner och ventilationer av största betydelse!

Läs hela inlägget »

Eller rättare sagt, kommentaren på Twitter  från Per Bredmose om att man i artikeln inte inkluderade effekten av kompetensen hos vårdande personal. Denna ledde till mer än 1000 kommentarer och väldigt mycket känslor. Att påstå att läkare behövs lika mycket prehospitalt som på sjukhus och att samma etiska och kvalitetsmässiga krav råder är inte okontroversiellt och skadar sannolikt många egon.. Själva artikeln diskuterades inte så mycket vilket väl också är talande.. 

Läs hela inlägget »

Artiklar Arkiv

Länkar till Artiklar

Artiklar på hemsidan