Kurs Prehospital akutsjukvård/CrEM 2025

2025 års kurs genomförs vecka 21, 19-23/5, 2025
Adress: Nya varvet Campus, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda
 

Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser. Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så är det viktigt att uppge bokningsnummer (annars finns det risk att ni får besked att hotellet är fullt):
 Viktigt att ni uppger
bokningsnummer  # 364923 (hotellet håller rum som ni kan boka fram till 30 dgr före kursen) OBS, boka i tid, tidigare år har det varit en hel del som missat detta)

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade andra Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ambulanssjukvård, prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård som kan användas inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelning.

Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OP


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2015 års förordning delmål a2, a6; b1, b3; c1, c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c13
2021 års förordning - information kommer

Akutsjukvård:
2015 års förordning a6; b1, b3; c1,c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c 13
2021 års förordning - information kommer

Gruppledare får i tillägg godkänt ledarskapsdelmålet

Ur innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin, på och utanför sjukhus
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslitteratur och instuderingsuppgifter
Dessa sändes ut och förutsätts genomförda vid kursstart. Detta motsvarar minimum 1-2 dagars heltidsarbete.

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment

Genomförande
Kursen planeras genomföras fysiskt i enlighet med publicerat schema. Skulle regelverk med anledning av pandemi eller annan anledning helt förhindra fysisk kurs kan delar av eller hela kursen komma att genomföras digitalt.
  
Pris
18750:- exkl moms
inkluderar: 
5 dagars Kurs med snacks, fika och lunch, grillkväll
Kurslitteratur och instuderingsuppgifter

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434
joacimlinde65@gmail.com

Preliminärt kursschema:
Kursschemat är anpassat för att kunna erbjuda trygg miljö. All undervisning planeras i smågrupper. Kursschemat kan komma att ändras för att optimera undervisningen utifrån rådande omständigheter.

Kurslokal 2025 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927
loading...
loading...