FOAM


FOAM står för "Free open access medical education" och är ett samlingsbegrepp för fritt tillgängliga medicinska kunskapskällor på nätet.
På den här sidan finner du överst de senaste inläggen från några bra sajter, dessa uppdateras automatiskt och visar de fem senaste inläggen från respektive website. Klicka på de olika inläggen så kommer du till det aktuella inlägget eller videon. Ofta finns det mer material än bara själva videon/ljudfilen.
Längre ner under rubrikerna "Utvalt bra FOAM material" och "Utvlada artiklar" finner du utvalda godbitar från FOAM världen respektive pubicerade artiklar. Dessa fungerar på samma vis som de automatiska uppdateringarna, bara att klicka. 

De senaste inläggen från kända FOAM sajter


Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Utvalt bra FOAM material

Till vänster finner du de senste tilläggen och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagt material. Klickar du på respektive godbit rubrik kan du läsa en presentation av denna och längst ned i denna finns en länk till websajten. Du kan också använda länklistan till höger för att direkt komma till respektive websajt.

FOAM Godbitar

En bra text som beskriver sugkatetrar som fungerar även vid omfattande kräkningar eller blödningar med koagel

Läs hela inlägget »
2016-12-20
Prehospital intensivvård av skallskador.. orkar vi?
2016-12-04
Ketamine, noggrannare dosering för patientens välbefinnande
2016-08-24
Om hur vi fattar beslut och hur vi kan öva på det
2016-08-19
Ny spelplan?
2016-08-09
It could have been me...
2016-07-29
Bensin på elden-Hilar twist
2016-07-29
Infusionshastigheter
2016-04-27
Traumarummet
2016-04-15
Abdominell aortakompression vid PPH
2016-03-30
Vill du bli riktigt bra på det du gör?
2016-03-24
Ny tunnare REBOA kateter
2016-03-23
@VikingOne_ Intervjuas av Minh
2016-03-22
REBOA igen
2016-03-22
REBOA-En bra Podcast och skriftlig sammanfattning
2015-12-02
Prehospital akutsjukvård i Sydafrika
2015-11-18
Att avbryta resuscitering
2015-11-17
TXA genomgång av Karim Brohi
2015-11-16
REBOA
2015-11-11
Gareth Davies on cutting edge advances in major trauma care 2015
2015-11-10
Hospital akutsjukvård
2015-10-01
NAF om clamshell och perimortem sectio
2015-09-27
Detta är FOAM
2015-09-02
Hemostatic resuscitation Om ni inte orkade läsa artikeln så kan ni här titta.. Gör det.. Idag.. :))
2015-07-10
Två flugor i en smäll..
2015-07-08
Crack the chest - get crucified
2015-07-06
ECMO (E-)CPR mer argument för att det är överlägset vanlig (C-)CPR..
2015-07-03
CRM... För oss
2015-06-10
Making the call eller hur man blir riktigt, riktigt bra på något..
2015-06-10
BREATHE - "Breathe rythmically evenly and through the heart every day" eller hur vi kan använda Tact
2015-06-03
Bra om "Emergency surgical airway-ESA"
2015-05-17
En bra video på en koniotomi "IRL"
2015-03-22
Ett bra bröstsmärtefall
2015-03-19
"How to be a hero"
2015-03-18
"Making things happen" med Cliff Reid
2015-03-08
Vanliga akutmedicinska tillstånd
2015-02-23
PROPPR Trial - "1:1:1 eller 1:1:2"?
2015-02-19
Esmolol vid refraktärt VF
2015-02-18
Ett steg bort ifrån rutinanvändning av nackkragar?
2014-12-17
In the mind of a resuscitationist
2014-12-01
Trombolys för lungemboli
2014-11-25
Framtiden för avancerad prehospital akutsjukvård
2014-10-26
HURT - Aggressiv prehospital traumasjukvård
2014-10-19
Prehospital transfusion inom Auckland HEMS
2014-10-16
Presentasjoner fra Luftambulansedagene i Tromsø 2014
2014-10-12
Svår luftväg..
2014-10-12
Första prehospital REBOA
2014-10-12
Situationsanpassad dosering av adrenalin under hjärtstopp
2014-10-12
Bortom AHLR protokollet

FOAM Godbitar Arkiv

Utvalda artiklar

Till vänster finner du de senst tillägda artiklar och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagda artiklar. Klickar du på respektive artikelrubrik kan du läsa en presentation av artikeln. Nedanför presentationen finns en länk till artikeln.

Artiklar

Dutton har bra beskrivit det tidigare, både här och här.. DCR består av hemostatisk resusitering, permissiv hypotension (eller i Duttons fall Aktiv hypotensiv resuscitering) och förhindrande av koagulopati, hypotermi och acidos. Den här artikeln i danska läkartidiningen av Stensballe et al beskriver transfusionsdelen av DCR på ett bra vis

Läs hela inlägget »
2016-12-20
Prehospital thoracotomi, den här skriven av norrmännen
2016-11-13
Tvångsåtgärder..
2016-09-11
Centralisering av traumavården
2016-09-10
Guidelines prehospital luftvägshantering
2016-08-19
Effekt av prehospital transfusion ej påvisad
2016-08-19
Kompressioner utan effekt vid hypovolemt hjärtstopp
2016-08-15
En artikel som väckte en del känslor
2016-05-12
Nya riktlinjer från AAGBI om prehospital anestesi
2016-05-02
Lägre mortalitet hos patienter med svår skallskada som intuberas prehospitalt av läkare.
2016-04-29
Ny version 2016 av Europeiska guidelines om hantering av större traumatisk blödning och koagulopati
2016-04-21
Är det bra/säkert att sänka BT vid ICH?
2016-04-21
Jämförelse mellan VL och DL.
2016-03-23
På tal om Bryssel (och Paris)
2016-02-19
Barn inom EMS
2016-01-06
Hjärtstopp hos gravida
2015-11-30
Om det händer här?
2015-11-26
Aktuella artiklar om Koniotomi och Videolaryngoscop
2015-11-21
Kardiogen chock vid AMI
2015-11-14
Anestesi och penetrerande trauma
2015-11-07
Det mest spännande kapitlet i ERCs riktlinjer
2015-10-13
Ny "nyttoartikel"
2015-10-11
Uppdaterig om traumaanestesi
2015-09-21
CRM/NTS Varifrån, varför, hur och vart?
2015-09-05
Medvetna patienter under AHLR
2015-09-01
Clamshell Thoracotomy
2015-08-31
Fräscha upp Handläggning ACS, STEMI,,, Bröstsmärtor..
2015-08-30
OHCA CPR 35 min!
2015-07-24
Femursträck pro/con
2015-07-23
Evaluation of prehospital blood products to attenuate acute coagulopathy of trauma in a model of sev

Artiklar Arkiv

Länkar till Artiklar

Artiklar på hemsidan