FOAM


FOAM står för "Free open access medical education" och är ett samlingsbegrepp för fritt tillgängliga medicinska kunskapskällor på nätet.
På den här sidan finner du överst de senaste inläggen från några bra sajter, dessa uppdateras automatiskt och visar de fem senaste inläggen från respektive website. Klicka på de olika inläggen så kommer du till det aktuella inlägget eller videon. Ofta finns det mer material än bara själva videon/ljudfilen.
Längre ner under rubrikerna "Utvalt bra FOAM material" och "Utvlada artiklar" finner du utvalda godbitar från FOAM världen respektive pubicerade artiklar. Dessa fungerar på samma vis som de automatiska uppdateringarna, bara att klicka. 

De senaste inläggen från kända FOAM sajter


Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Utvalt bra FOAM material

Till vänster finner du de senste tilläggen och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagt material. Klickar du på respektive godbit rubrik kan du läsa en presentation av denna och längst ned i denna finns en länk till websajten. Du kan också använda länklistan till höger för att direkt komma till respektive websajt.

FOAM Godbitar

2015

En inspelad föreläsning på läkaresällskapet arrangerat av Swesem, akutläkarföreningen i samarbete med RAS, riksföreningen för ambulanssköterskor

Läs hela inlägget »

En fantastisk föreläsning av Roger Harris om svårigheterna med men också betydelsen av att kunna avbryta behandling. En viktig och grundläggande fråga inom vården. Vi får numera betydligt fler hjärtstoppslarm och frågan om att avbryta eller inte inleda resuscitering gör frågan för oss ännu mer aktuell.

Läs hela inlägget »

En riktigt rolig föreläsning som man skall lyssna på om man vill få sina tvivel om nyttan av TXA utraderad. Söker man nyanserade inlägg bör man nog ändå inte låta detta var det sista man lyssnar på avseende TXA. Föreläsningen belyser möjligen också lite av den personkult som man kan ana inom FOAM världen..

Läs hela inlägget »
Etiketter: txa, review

En aktuell hemostatisk intervention som på en del ställen utförs PH. Staffan S åker på workshop på KS samma dag som vi har utbildningsdag. Detta är en bra föreläsning, lättlyssnad..

Läs hela inlägget »
Etiketter: reboa

Ett bra referat av en artikel som tittar på brister i organiseringen av hospital akutsjukvård..

Läs hela inlägget »

Detta är ett förslag som skal behandlas på Norsk anestesilogisk förenings årsmöte nu i oktober. Som vanligt när det gäller prehospital avancerad sjukvård så är det våra grannar vi skall se som föregångsexempel

Läs hela inlägget »

En föreläsning på SFAI 2015 som beskriver vad FOAM och Twitter är och hur man kan använda det. Jag vet att många av er ännu inte riktigt attt detta till er. Dett aär ytterligare en möjlighet att upptäcka ett väldigt bra verktyg och hjälpmedel att utveckla sin kompetens.

Läs hela inlägget »
Etiketter: foam, twitter

Försök att bortse från att den här killen refererar från erfarenheter som soldat. DET VIKTIGA är att han beskriver hur man blir RIKTIGT BRA på något. Och det är ju det vi har tänkt att bli, eller hur? Så lyssna och fundera och om du undrar hur vi rent konkret kan applicera detta hos oss så finns ett förslag nedan:

Cognitive Unloading
Standardization & Preparation
våra riktlinjer och att kunna dom
Checklists
Korta generiska checklistor som vi kan utantill
Premade Decision Points and Triggers
GCS 8-10 för RSI, SaO2<90 för ventilation, nödkoniotomi när...

Cognitive Rally Points (Stop Points)
Hard and Soft Rally Points
När en resuscitering inte går som det skall, eller efter ROSC eller då piloten säger "10 minuter" på skadeplatsen
Take a Deep Breath
Tactical breathing-Det funkar, se förra FOAMet eller prova själv

Build Decision Making Power
Deliberate Practice
De praktiska momenten i mikroundervisningen?
Review Experiences
M&M möten eller bara den egna reflektionen
Timely Expert Feedback
Regelbunden uppföljning
Socratic Method-Suck it Up!
vi kan tom lära oss av "Big B" på SS :)
Simulation
Både med och utan facilitator

Stress Inoculation
Cognitive Tempering
En facilitator är som en Personlig tränare..
The Rule of 130%-do the basics better than anyone else
Det är därför det är så viktigt att vi verkligen gör mikroundervisningen Varje dag
Limbic Learning-emotional reaction burns it in
Train until you can’t get it wrong
Varje dag
You fall to the level of your training

Stay Flexible
Cognitive Flexibility
Acknowledge BIases
Ask disconfirming questions

Läs hela inlägget »

Det pågår ju en diskussion om vilken metod för koniotomi som är bäst.
Denna länk har flera bra texter/video

Läs hela inlägget »
Etiketter: esa, koniotomi, luftväg

Vi har väl i vår profession ofta lite svårt för positiva emotionellt laddade uttryck som "hjälte", "hjältedåd" och liknande.. Kanske av oro för att om vi släpper fram hjärtat i vårt arbete så förlorar vi vår förmåga att tänka klart? Men kanske är det så att det även i speciella situationer med stora medicinska utmaningar krävs att vi skäpper in både hjärta och hjärna för att klara av utmaningarna?
Det här är ytterligare en föreläsning av Cliff Reid från Sydney. Luta er tillbaka, öppna dörren till hjärtat en liten aning på glänt. Lyssna sen på föreläsningen och bestäm er sedan vad ni vill bestämma er för..

Läs hela inlägget »
Etiketter: cliff reid

Vi har som mål att börja ge blodprodukter till sommaren. Då är det hög tid att vi följer med på vad som publiceras inom området. Denna är väl det senaste som är publicerat? Viktigt?: "Bleeding is the leading cause of preventable traumadeath" Dessutom är det väl också hög tid att börja fundera på vilka transfusions indikationer och strategier Vi skall ha?? ABC score?

Läs hela inlägget »
Etiketter: proppr, transfusion

FOAM Godbitar Arkiv

Utvalda artiklar

Till vänster finner du de senst tillägda artiklar och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagda artiklar. Klickar du på respektive artikelrubrik kan du läsa en presentation av artikeln. Nedanför presentationen finns en länk till artikeln.

Artiklar

2015

Är vi förberedda den dagen en terrorhändelse i värsta fall sker i vårt operationsområde? Så som världen ser ut kanske vi har ett ansvar att förbereda oss?
​En artikel i Lancet om sjukvårdens erfarenheter från den nyliga händelsen i Paris.

Läs hela inlägget »

Mikael Gellerfors har skickat in de här bra artiklarna med anledning av diskussionen på utbildningsdagen om oniotomi/krurgisk luftväg och videolaryngoscop

Läs hela inlägget »

Ett knepigt tillstånd. Artikeln som Anders M hittat fokuserar en del på betydlesn av revaskularisering och val av typ av sådan men det finns även en hel del om hemodynamisk optimering och också om betydelsen av men också svårigheterna med övertrycksventilering.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kardiogen chock, ami

En intressant variant på försöken att påvisa överlevnadseffekt av vad vi gör. Man har uteslutande tittat på de uppdrag som var bedömda som "livräddande"

Läs hela inlägget »
Etiketter: mortalitet, läkarnytta

Artikeln beskriver bra CRMs historia, anestesins betydelse och hur konceptet numera lever sitt eget liv inom hälso och sjukvård

Läs hela inlägget »
Etiketter: crm, nts

Anders M hittade denna artikel. Jag trodde att jag lagt ut den tidigare men det har jag nog inte. Så läs och fundera, förbered er och bestäm er nu för vad ni skall göra då ni står med ett applicerbart fall. Och gå Oslo kursen!!

Läs hela inlägget »
Etiketter: tca, clamshell, thoracotomy

Ofta håller vi ju på för länge men ibland kanske vi avslutar lite tidigt?
Artikel från Japan

Läs hela inlägget »
Etiketter: cpr, hlr, avsluta

I VGR/HEMS använder vi ju en Femursträck som heter Slishman traction splint, STS, som är effektiv och lättanvänd.. Aktuell artikel och kommentarer diskuterar dock pro/con avseende att överhuvudtaget använda Femursträck. Det finns en del biverkningar/komplikationer med bland annat nervkompression.
I vårt fall påverkas ju beslutet att använda sträck också av det faktum att en del akutmotagningar inte har motsvarande utrustning och därför tar bort sträcket på akutrummet. Detta är fö en iransk liten randomiserad studie som tittade på smärtintensitet vid femurfraktuere som behandlades med och med och utan sträck.Mindre smärta med sträck, föga förvånande
Glöm inte att regelbundet ta fram och prova vår Slishman, det är inte ofta vi använder den skarpt och i mörker/tidspres är det fullt möjligt att krångla till det för sig.. 
Ett bra Youtubeklipp för er som inte har möjlighet att plocka fram och prova själva just nu :)

Läs hela inlägget »

En försöksdjursartikel där man jämförde koagulationsstörning efter initial "prehospital" resuscitering med NaCl, SAG resp SAG/FFP och såg att koagulationsstörning och efterföljande "hospitalt" resusciteringsbehov var större i NaCl armen..
Viss, en försöksdjursstudie som ändå stödjer oss i vårt projekt med prehospitalt SAG/FDP 

Läs hela inlägget »

Några år gammal artikel (du hittar den i länklistan till höger) som ändå behandlar ett för oss viktigt omåde: de thoracostomier vi ibland anlägger. Artikeln visar på en ganska hög andel komplikationer och att proceduren potentiellt använts på fel indikationer.. Även om vi har London HEMS som en förebild tycker jag att den här artikeln är en bra påminnelse om att stora delar av deras läkarbemanning består av relativt oerfarna akutläkare. Läs själva, skall vi ta med oss ngt för vår situation så är det kanske att vi alla behärskar UL och "Seashore" sign eller motsvarande för att slippa ifrån många av de relativa indikationerna?
Se gärna också inlägget på Resus.me om thoracostomier med en omfattande referenslista

Läs hela inlägget »
Läs hela inlägget »
Etiketter: ecmo, sekundärtransport

Artikeln innehåller en hel del matnyttigt. Visste ni att
 

  • Dödsfall bland överdoser av läkemedel nu överskrider trafiködsfall i USA, opioider dominerar och bland dom dominerar Methadon
  • biotillgängligheten av Naloxone IN är bara 4-30%,
  • Halveringstiden 30-90 min,
  • full effekt inte kan räknas med vid överdos av Buprenorphin (bla Temesta),
  • tid till effekt, iv 1-2 min, im 6 min, IN 4 min, intralingualt (sic) 30 s
  • Rekommenderad startdos varierar mellan 0,04mg och 2 mg och mycket talar för att det är bättre att börja med en låg dos och titrera under kontrollerad ventilation. Målsättning att r eversera ventilationsdepressionen och inte CNS depressionen.
  • Effekten av Naloxon förstärks av förhöjt pCO2
  • Med för stor dos finns risk för OWS (opioid withdrawal sdr) som kan leda till delirium, kramper, hypertensiva kriser med arytmier men också ARDS..
  • Ett ökat intresse av att göra naloxon tillgängligt bland lekmän knutna till riskmiljöer, THN ("take home naloxone") men evidensen saknas ännu
Läs hela inlägget »
Etiketter: opioid, överdos, naloxon, review

Detta är en bra översikt om thxskador, skriven bla av Elias Degiannis, ledande kirurg på Chris Hani Baragwanath Hospital, Johannesburg , traumasjukhuset i Sowetho. Alla som besökt Baragwanath vet att man har hanterar traumapatienter i en omfattning vi har svårt att ta till oss.. Således kan man nog förutsätta att det ligger en hel del erfarenhet bakom de tillsynes enkla råd man här ger, även om artikeln nu börjar bli ngr år..

Läs hela inlägget »

Per uppmärksammade dessa. Jag har inte hunnit läsa i detalj men efter en mycket kort genomögning så förefaller det som man för i princip allt man rekommenderar kristalloider vad avser klara vätskor. Det verkar dock som man exkluderat hypertona lösningar i reviewen... Jag tycker ju detta är lite olyckligt och det är fortfarande min mening att HSD har tydliga praktiska fördelar vid liten infusionskapacitet, risk för inducerad hypotermi och då man samtidigt önskar osmotisk effekt vid TBI.. Någon annan som har åsikter?
Observera att artikeln ligger i högermarginalen på FOAM sidan!

Läs hela inlägget »

Detta är ett PM som Staffan har hittat om hantering av  hypoterma patienter från Tromsö. Notera att vi nu har en termometer som ger oss möjlighet att mäta kärntemperatur och styra handläggning utifrån denna. Se dokumentet i högermarginalen

Läs hela inlägget »
Etiketter: hypotermi

En studie från Londongänget som i en observationsstudie har tittat på intubationsresultat. Man inkluderade 28 939 patients varav 7256 (25.1%) behövde avancerade luftvägsinterventioner. intubation var framgångsrik hos 7158 patienter (99.3%) Anestesiologer behövde använda alternativa luftvägshjälpmede i 0,4% och akutläkare i 0,9%. Det lite roliga var att  man konkluderade med "Non-anaesthetists were twice as likely to have to perform a rescue airway intervention than anaesthetists".. Se fulltextartikel nedladdad till höger

Läs hela inlägget »

Artiklar Arkiv

Länkar till Artiklar

Artiklar på hemsidan