FOAM


FOAM står för "Free open access medical education" och är ett samlingsbegrepp för fritt tillgängliga medicinska kunskapskällor på nätet.
På den här sidan finner du överst de senaste inläggen från några bra sajter, dessa uppdateras automatiskt och visar de fem senaste inläggen från respektive website. Klicka på de olika inläggen så kommer du till det aktuella inlägget eller videon. Ofta finns det mer material än bara själva videon/ljudfilen.
Längre ner under rubrikerna "Utvalt bra FOAM material" och "Utvlada artiklar" finner du utvalda godbitar från FOAM världen respektive pubicerade artiklar. Dessa fungerar på samma vis som de automatiska uppdateringarna, bara att klicka. 

De senaste inläggen från kända FOAM sajter


Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Utvalt bra FOAM material

Till vänster finner du de senste tilläggen och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagt material. Klickar du på respektive godbit rubrik kan du läsa en presentation av denna och längst ned i denna finns en länk till websajten. Du kan också använda länklistan till höger för att direkt komma till respektive websajt.

FOAM Godbitar

2014

En bra genomgång av underlaget för att ge trombolys vid olika svårighetsgrader av lungemboli. EKG förändringar och några klipp på UCG bilder.. De flesta verkar eniga om att vid HLR eller LE med uttalad hemodynamisk påverkan är det okontroversiellt med trombolys.

Läs hela inlägget »
Etiketter: lungemboli, trombolys

En riktigt bra föreläsning med både ljud och slides av Karel Habig, chef för Sidney HEMS. Clinical governence, utbildningskvalitet/kompetens, utrustning, blodprodukter, REBOA, mekanisk CPR, ECMO-CPR..
Vem blir första in i SSAI programmet?
Är det dags att börja sätta artärnål (i ljumsken) på alla hjärtstopp? Optimering av myokardperfusionstryck. Förbereder oss för REBOA procedur/E-CPR?
 

Läs hela inlägget »

Kan dom kan väl vi? Tittade på deras träningsvideo och det där med uppvärmning har dom missat?
Prehospital transfusion inom Auckland HEMS

Läs hela inlägget »
Etiketter: transfusion

Här finns mängder av bra ppts. om du bara orkar en se Gareth Davies ppt om "clinical goverannce"
Presentasjoner fra Luftambulansedagene i Tromsø 2014

Läs hela inlägget »
Etiketter: kongress

En video som återskapar en situation med svår luftväg vid ett elektivt ÖNH ingrepp. Om skådespeleriet någorlunda korrekt återger det reella förloppet kan man kanske konkludera med att kollegorna inte tillhörde de vassaste knivarna i lådan men videon innehåller mängder med bra incitament för oss att öva/drilla in hantering av svår luftväg. Betydelsen av både goda medicinska kunskaper och färdigheter men också bra CRM!
Vårt dilema är ju att de här patienterna då och då också råkar ut för olyckor/sjukdom som gör att de akut skall sövas prehospitalt..
PHARM Video svår luftväg

Läs hela inlägget »
Etiketter: crm, luftväg

Intervju med den anestesiolog som framgångsrikt utförde REBOA (resuscitation endovascular baloon ocklusion of the aorta,,) för första gången prehospitalt. En patient som efter en fallolycka hade stora bäckenskador och var i uttalad cirkulatorisk chock. Anestesiologen som var van att lägga katetrar i ljumsken beskriver ändå att han upplevde proceduren som utmanande med små dimensioner på kärlen. Således en potentiellt livräddande åtgärd där betydelsen av träning och tydliga rktlinjer belyses. Något att överväga under transport?
EM crit Pod cast 133

Läs hela inlägget »

Vad är rationalen för 1 mg varannan minut.. Artärnål i ljumsken under resuscitering? Vilket perfusionstryck behöver du genom myocardiet för att få ROSC?
Riktigt bra genomgång för bättre individanpassad AHLR!
EMcrit podcast 130

Läs hela inlägget »
Etiketter: ahlr adrenalin

Inspirerande podcast m Scott Weingart som belyser hur vi som specialister kan förbättra exempelvis AHLR genom att bedriva individualiserad vård som inte alltid täcks in av algoritmerna.
​Podcast 125 – The New Intra-Arrest from SMACCgold

Läs hela inlägget »
Etiketter: podcast, ahlr

FOAM Godbitar Arkiv

Utvalda artiklar

Till vänster finner du de senst tillägda artiklar och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagda artiklar. Klickar du på respektive artikelrubrik kan du läsa en presentation av artikeln. Nedanför presentationen finns en länk till artikeln.

Artiklar

2014

Effect of video laryngoscopy on trauma patient survival: a randomized controlled trial.

En studie gjord i Baltimore av bla Rick Dutton. En randomiserad studie där man jämförde intubation av akuta patienter med vanlig laryngoscopi 
(VL) respektive Glidescope (GVL). Ingen skillnad i mortalitet i hela gruppen men längre intubationstider i GVL gruppen och post hoc analys visade på större desaturering och högre mortalitet i subgruppen allvarliga skallskador..

Det är ju flera av oss som använder Glidescope primärt. Bör vi fundera igen? Varför är inte denna artikel relevant för oss?

Någon som vill kommentera?

 

Läs hela inlägget »

En intressant artikel som tidigare varit publicerad på hemsidan, kanske för de som inte hann läsa den då. Påverkar denna artikel vårt val mellan centralsjukhus och regionsjukhus för patienter med GCS 14? "Hur mycket" skall till för att vi skall kalla patienten GCS 14?

Läs hela inlägget »
Etiketter: tbi, skallskada

Denna artikel av Andreas Kruger från 2013 undersöker ncidensen av kritiskt sjuka/skadade patienter i en skandinavisk population. Indirekt visar den på andelen patienetr som är i behov av läkarbedömning/vård. Denna är 25-30 patienter/10000 invånare och år. Detta mpotsvarar exempelvis ca 4000 patienter/ år i Västra Götalandsregionen
Pre-hospital critical care by anaesthesiologist-staffed pre-hospital services in Scandinavia: a prospective population-based study

Läs hela inlägget »

Artiklar Arkiv

Länkar till Artiklar

Artiklar på hemsidan