Varmt välkomna till årets kurs

Vi hoppas att ni hunnit läsa kursboken och svara på hemuppgifterna! 
På den här sidan finns en hel del annat material som ni har möjlighet att ta del av.

Längst ned finns instruktionsfilmer kring den medicintekniksa utrustningen vi använder på kursen - Det är viktigt att ni tittar på i varje fall en av dessa per produkt

För ett par år sedan ändrade vi som nämnt kursupplägg pga pandemin. Detta blev så populärt att vi valt att fortsätta med undervisning i smårgrupp. Några av de mest populära föreläsningarna från kurserna då vi använde mycket föreläsningar vill vi ändå ge er möjlighet att se. Dessa finns strax härunder - de är verkligen bra - se gärna på dom!!

Under de här föreläsningarna finns några korta videoklipp från Per Bredmose som han publicerade under pandemin då fysiska möten inte var möjliga. Jag tycker dom är så bra att vi väljer att lägga ut dom i år igen. Per är en av Skandinavien duktigaste prehospitala läkare. Ni kommer träffa Per i år på kursen och har möjlighjet att diskutera med honom. Det gäller för övrigt alla instruktörerna: Dom är allihop väldigt kompetenta och erfarna, passa på att fråga och diskutera så mycket som möjligt
Välkomna v 21!

Intensivvårdstransporter

Emilie Kiraly jobbar som anestesiolog på ECMO centrum på KS och på deras transportcentrum. Hon har gjort ett stort arbete för SFAI/SFLPA i arbetet med att ta fram riktlinjer för IVA transporter. Ämnet är superviktigt och vi är jättetacksamma för att hon spelat in en föreläsning som på ett väldigt bra och konkret vis går igenom området men också ger mängder av goda råd och praktiska tips.

Katastrofmedicin och internationella erfarenheter

Henrik Jörnvall jobbar "till vardags" som överläkare inom anestesi och intensivvård på Karolinska universitetssjujhuset i Solna och på akutläkarbilen i Stockholm. Med jämna mellanrum byter han ut den miljön mot mer resursknappa arbetssituationer och mycket utmanande miljöer på olika platser runtom i världen. Här berättar han på ett personligt vis om framgångsfaktorer och egna erfarenheter från en lång rad olika konflikt- och katastrofområden. Jag blir alltid både djupt tagen och ödmjuk när jag lyssnar på Henrik.

Prehospital obstetrik

Carina Bejlum, en mycket erfaren obstetriker är sedan många år knuten till kursen och håller normalt sett en mycket uppskattad föreläsning i ämnet. Trots att hon helst träffar er "i verkligheten" har hon gått med på att spela in en föreläsning speciellt för er. Håll till godo, detta är sannolikt den bästa föreläsningen ni nånsin kommer höra om akut obstetrik och gynekologi ur akutläkares och anestesiläkares perspektiv!

Föreläsning om medicinska insatsen vid attentatet i Oslo och på Utöya 2011

Stephen Sollid är professor i prehospital akutmedicin med lång erfarenhet av prehospital akutmedicin och intensivvård.
2011 deltog han i den medicinska insatsen i samband med attentatet i Oslo och på Utöya. Stephen har tidigare hållit en mycket uppskattad föreläsning på kursen om detta. Han har gått med på att dela en inspelning han ställt upp med en inspelning enkom för oss. Berättelserna om Utöya kommer alltid vara skakande och förtjänar vår uppmärksamhet bara av det skälet. De erfarenheter som drogs efter händelsen är dessutom på många vis helt unika i ett skandinaviskt perspektiv så det finns även av det skälet all anledning att lyssna på den här både gripande och mycket intressanta föreläsningen.

Föreläsning om prehospital Thoracotomi

Per Bredmose - en av Skandinaviens mest erfarna läkare inom prehospital akutsjukvård och intensivvård berättar lite om det kontroversiella men livräddande ingreppet prehospital thoracotomi. I tillägg till en bra översikt om ingreppet så visar föreläsningen också på betydelsen av förberedelser och reflektion i förväg, oansett vilket ingrepp eller patientgrupp det handlar om, både på och utanför sjukhus. En väldigt bra föreläsning av en av Skandinaviens duktigaste! (Föreläsningen är på en blandning av danska och norska men är det ngn detalj man missar går det utmärkt att backa bandet en liten bit och lyssna om :) 

Föreläsning om Prehospital ortopedi och en hel del annat

Henrik Hedelin är en erfaren traumaortoped med stor kompetens inom prehospital akutsjukvård. Han är också kunnig inom akutvård med begränsade resurser i svåra miljöer.
Henrik har föreläst på kursen sedan den startade och hans föreläsningar har alltid varit både uppskattade och oförutsägbara, att deltagarna bär varandra runt föreläsningssalen hör till vanligheterna. Att han har med giftiga och exotiska ormar till förevisning inträffar också då och då.
I år har jag lyckats övertyga honom att spela in föreläsningen vilket Henrik själv upplevde som en oerhört trist föreställning. Jag antar att det beror på förväntningarna för själv tycker jag föreläsningen är både spännande och lärorik, en av dom där jag själv lär mig något nytt varje år. Mycket nöje!  (Henrik har med några filmklipp som Youtube (på ganska goda grunder) tyckte borde åldersbegränsas. Tryck bara på länken "se på Youtube" så hamnar ni rätt.)

Att sätta på en Tourniquet på extremitetsblödning
Att tamponera en livshotande blödning

Ni får öva på detta, titta på de korta filmklippen för att vara förberedda inför övningen

Tourniquet

Tamponera blödning
 

Dagens tips från Per - Luftväg

Som ni läst ovan så är Per Bredmose en internationellt välkänd och respekterad kliniker och akademiker inom prehospital akutsjukvård och intensivvård. Hans föreläsningar på kursen tillhör alltid de mest uppskattade. För några år sedan kunde kan inte komma hit på grund av reserestriktioner mellan Norge och Sverige. Istället enades vi om att han bidrog med "Dagens tips från Per", en rad korta videosnuttar med korta budskap framförda på ett personligt vis. Jag tyckte dom var så bra att jag beslöt för att spara dom och med Pers godkännande lägger vi ut dom igen.
Tycker ni att råden är alltför enkla, tar dom ändå kort tid att titta på. Glöm ändå inte att dom kommer från en av de absolut mest erfarna och erkända  inom området. Mycket nöje och i bästa fall lite eftertanke!

Dagens tips från Per - Breathing

Två bra tips med hög träffsäkerhet..

Dagens tips från Per - Cirkulation

Dagens tips från Per - Disability

Dagens tips från Per - Exposure

Dagens tips från Per - Förberedelser

Dagens tips från Per - Logistik

Dagens tips från Per - Neuroprotektion

Ett väldigt viktigt ämne!

Dagens tips från Per - "non farmakologisk analgesi"

Dagens tips från Per - skadeplatstid och effektivitet

Dagens tips från Per - Intensivvårdstransporter

Presentation av instruktörerna
Dessa är förstås kursens största tillgång. Utan det här gänget blir det ingen kurs och med dom så blir kursen så grymt bra som den blivit tidigare och det är verkligen tack vare dom!
Alla som jobbar på kursen brinner för akutvård. Alla som jobbar på kursen har också väldigt lång erfarenhet av akutvård i olika former. Vi har både sjuksköterskor och läkare bland instruktörerna. En hel del av dom har i tillägg andra utbildningar, jobb och erfarenheter som gör dom exceptionellt väl lämpade att undervisa i omhändertagande av svårt sjuka patienter i svåra miljöer.
Utnyttja veckan till att lära så mycket som möjligt av dom. Fråga, diskutera, argumentera men framförallt lyssna på dom!
Nedan hittar ni en väldigt kort beskrivning av vilka dom är (alla deltar inte alla år):

Anders Almqvist
Narkossjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset och ambulanshelikoptern i VGR. Utbildningsansvarig på ambulanshelikoptern och får bland annat mig att svettas vid simuleringar.

David Arby
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset och läkarbilen i Göteborg. Lång och bred prehospital erfarenhet.

Kristina Bengtsson
Specialist i internmedicin och akutsjukvård. Överläkare och MLA för akuten i Kungälv. Studierektor för akutläkarna i VGR. Duktig på differentialdiagnostik, kognition, tankefel och psykologiska faktorer inom beslutsfattande.

Jan-Erik Blidberg
Ambulanssjuksköterska, officer med enorm bredd i en blandad civil/militär erfarenhetsbas. Prehospital traumaansvarig Kungälvs ambulansområde. Utbildare på hög nivå.

Per Bredmose
Sannolikt Skandinaviens mest kompetente prehospitale anestesiolog, pratar fort och på danska!

Catrin Caris
Ambulanssjuksköterska och barnmorska med stor erfarenhet.

Karl Chevalley
Anestesiolog, överläkare på ambulanshelikoptern i VGR, tidigare beredskapsöverläkare VGR, anställd i Försvarsmakten och mycket kunnig inom katastrof och försvarsmedicin

Oscar Cavefors
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset med erfarenhet av ambulanshelikoptervård i Australien. Enligt säkra källor ”det bästa som hänt prehospital vård på länge”

John Deminger
Internmedicinare med mer och bredare erfarenhet av akutsjukvård än de flesta. Medicinskt ledningsansvarig akutmottagningen Mölndal. Fantastisk utbildare och driver egen framgångsrik akutmedicinsk kurs: ASAP.

Fredrik de Paulis
Erfaren anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på NÄL, tidigare på läkarbilen Göteborg. Makalös kompetens inom traumaområdet och erfaren utbildare av ATLS konceptet. 

Leif D
Anestesisjuksköterska med omfattande erfarenhet på och utanför sjukhus. Inom och utom landet. Flera utlandsmissioner bland annat med den militära ambulanshelikoptern i Afghanistan. Sedan några år dessutom polis. Det är svårt att se någon mer lämpad att prata om hantering av hotfulla situationer.

Benjamin Flam
Narkosläkare på Karolinska sjukhuset Solna och enligt säkra källor det bästa som hänt det sjukhuset vad gäller resuscitering på länge

Mikael Gellerfors
@SweHEMSdoc
Överläkare på Dalarnas ambulanshelikopter. Narkosläkare på Karolinska universitetssjukhuset och Akutläkarbil Stockholm.
Forskningschef för Svensk Luftambulans. Disputerad inom området prehospital anestesi och luftvägshantering, vilket är det ämne Micke föreläser på kursen.  

Sven Grauman
Anestesiolog och övberläkare sjukhuset och ambulanshelikoptern i Östersund, aktiv inom olika former av bergsmedicin och alpin räddning.

Fredrik Helliksson
Anestesiolog och överläkare på Karlstad sjukhus. Medicinskt ledningsansvarig och läkare på ambulanshelikoptern i Karlstad. En av de som mest aktivt och framgångsrikt nådlöst driver utvecklingen inom prehospital intensivvård i landet framåt.

Johan Holmen
Erfaren och disputerad barnanestesiolog med en lång historia inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård

Fredrik Hugosson
Barnanestesiolog, överläkare på drottning Silvias barnsjukhus, var med och startade läkarbilen i Göteborg. Sannolikt en av landets bästa på alla aspekter av barnresuscitering.

Åsa Högstedt
Sannolikt den bästa ambulanssjuksköterska jag arbetat med i Kungälvs ambulansområde. Arbetar numera inom sjukvårdens larmcentral. Forskare och en av de drivande bakom konceptet ”SMS-livräddare”. Kan mer om katastrofsjukvård prehospitalt än de flesta.

Christoffer Jernling
Anestesiolog på Karolinska sjukhuset, Solna och på narkosläkarbilen Stockholm. Anställd av försvarsmakten inom ett av de fasta militära team som bedriver luftburen prehospital intensivvård. Internationell erfarenhet av resuscitering i mycket utsatta miljöer

Cornellia Kjellgaard
Erfaren anestesiolog från barnsjukhuset och läkarbilen i Götebirg, Beredskapsläkare i VGR. HEMS erfarenhet från ASustralien..

Emma Lukic
Akutläkare, MLA för akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg. Läkare på läkarbil i Göteborg. Ambulansöverläkare i Göteborg. Stor erfarenhet av akutläkarperspektivet både på och utanför sjukhus

Anette Svantesson
Anestesi- och ambulanssjuksköterska. Söver det mesta på sjukhus. Sköterska på ambulanshelikoptern i VGR. Är inget kort om en institution inom prehospital vård med kunskap och erfarenhet som är fullständigt remarkabel.
 


Medicinteknisk utrustning
 
Under övningarna kommer ni att behöva kunna använda en del medicinteknisk utrustning. Att inte kunna använda utrustningen försvårar genomförandet av övningarna kraftigt. För bästa utbyte så rekommenderar vi således att ni lägger lite tid på att titta igenom nedanstående demonstrationsvideor (som alla är tagna från youtube och alltså inte är sanktionerade av tillverkare, jag har dock tittat igenom dom och tycker dom ”håller måttet”).
All nedanstående utrustning är dessutom vanligt förekommande både på och utanför sjukhus runt om i landet
Kanske använder ni något av utrustningen på Ert hemmasjukhus och i så fall finns det förstås extra skäl att repetera lite extra noga..
 
CORPULS 3, Corpuls 3 är en av de vanligaste övervakningsmonitorerna inom ambulanssjukvården i Sverige. Den innehåller övervakning, defibrillator och 12 avlednings EKG. Detta är en relativt fullständig beskrivning

LUCAS Den vanligaste hjärtkomprimeringsmaskinen i Sverige
(obs, den inledande delen av videon använder den gamla modellen som går på tryckluft (som finns på en del platser, resten av instruktionen beskriver den elektriska modellen som är absolut vanligast numera)

LP15 Om defibrillering och pacing. LP 15 var tidigare den vanligaste men finns fortfarande på många platser

Emma kapnograf, (kanske lite mycket reklam). "Emma kapnografen" är en väldigtkompakt och smidig kapnograf som också används på många sjukhus

Några filmklipp som beskriver hur man sätter IO nål, ffa på små barn är detta Mycket svårare än vad många tror
EZ IO Humerus

EZ IO Tibia

EZ IO barn

NIKI T34 Sprutpump. Ett exempel på liten smidig infusionspump

Scoopbår (den på många platser vanliga, "gula"). Även om det blivit mindre vanligt med helkroppsimmobilisering så är en scoopbår väldigt praktisk att evakuera patienter på i trånga utrymmen.

Video på italienska men beskriver immobilisering på scoopbår bra i bilder

Femursträck - Slishman traction splint-STS Väldigt smidig traktinssplint men nästintill omöjligt att få till utan att ha övat innan.