Ny spelplan?

En lysande artikel av Stuart Duffin, anestesiläkare på Karolinska som beskriver hur den medicinska världen krymper med FOAM & sociala medier.. Detta ger oss möjlighet att på ett helt annat sätt ta del av andras lösningar på universella problem. I ett större perspektiv och med syftet att utvecklas är det sannolikt också meningslöst att låsa fat sig i stridigheter om vilken specialitet eller personalkategori som löser ett visst problem bäst.. Fokusera på gemensama ambitioner istället?
För PHCC tror jag som sagt att PHCC av sjukhuskvalitet är vägen framåt.
Interventioner som gagnar patienten på sjukhus gagnar förstås patienten tidigare (PH) Förutsättningen är förstås att vi kan utföra interventionen med samma kvalitet som på sjukhus.. HospQPHCC oansett typ av vårdpersonal.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter