Infusionshastigheter

En av alla de saker man "borde kunna".. Hur fort kan man infundera vätska genom olika kanyler.. En video som man ganska fort kan snabbspola till  resultatet vid 10:40

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter