2024 års kurs går v 21 20-24/5, 2024 och har nu bara ett fåtal platser lediga, dessa håller vi reserverade för deltagare med särskilt behov (ie om man är klar med sin ST före kursen 2025 eller skall börja arbeta på enhet som kräver kursen).

2025 års kurs går v 21 19-23/5, 2025
Anmälan är nu öppen, Välkomna!

Se artikel om kursen i SFAI tidningen skriven av deltagare på förra årets kurs:
Tack Cechael! och kul med positiv feedback men framförallt en återkoppling och kloka ord om varför larmsjukvård och CrEM är viktigt!!