Prehospital akutsjukvård för läkare/CrEM

Hjärtligt välkomna till hemsidan för kursen "Prehospital akutsjukvård för läkare/CrEM". Här presenterar vi kursen men beskriver också generella aspekter på ämnet.

Kursen förmedlar en bred och praktiskt orienterad grundkunskap inom prehospital intensivvård och akutsjukvård. Den riktar sig framförallt till ST läkare och färdiga specialister inom anestesi/intensivvård och akutsjukvård men läkare inom andra specialiteter är också välkomna. Olika bakgrund och erfarenheter bland kursdeltagarna har visat sig främja och bredda diskussionerna på ett mycket bra vis.

Föreläsare och instruktörer har alla mycket stor egen prehospital erfarenhet.
Kursen försöker förmedla betydelsen av att applicera samma kvalitetskrav på prehospital akutsjukvård som inne på sjukhus. Detta innebär att den prehospitala intensivvården och akutsjukvården skall vara av samma kvalitet som på sjukhus.
Vi försöker också förmedla insikten om att "de yttre svårigheter" man arbetar under inom prehospital akutsjukvård principiellt liknar de utmaningar man möter på akutrum och på vårdavdelningar i omhändertagandet av intensivvårdskrävande patienter.
Ett viktigt mål med kursen är således också att förmedla kunskaper som är användbara även inom den akuta intensivvård och resuscitering som bedrivs på sjukhus inom ramen för olika "larmfunktioner". För att tydliggöra detta kursmålet heter kursen numera "Prehospital akutsjukvård för läkare/CrEM" där CrEM står för "Critical emergency medicine" och är den vedertagna samlingsbeteckningen för "larmsjukvård och resusciytering" både på och utanför sjukhus.

I kursavgiften ingår kurslitteratur som skall läsas in före kursstart. Detta motsvarar ca 1-3 dagars heltidsarbete. Kursen genomförs under fem dagar i högt tempo med ett omfattande program bestående av både föreläsningar, gruppdiskussioner och många praktiska övningar.
Även om vissa övningar kan vara utmanande så strävar vi efter ett öppet och tillåtande utbildningsklimat. Vi har roligt tillsammas under veckan!

Kursen erbjuds en gång per år i Göteborg. Nästa kurstillfälle är v 21, 2023, denna kurs är fullbokad och vi har öppnat anmälan för kursen 2024 som också går v 21

Joacim Linde, kursledare

loading...