FOAM


FOAM står för "Free open access medical education" och är ett samlingsbegrepp för fritt tillgängliga medicinska kunskapskällor på nätet.
På den här sidan finner du överst de senaste inläggen från några bra sajter, dessa uppdateras automatiskt och visar de fem senaste inläggen från respektive website. Klicka på de olika inläggen så kommer du till det aktuella inlägget eller videon. Ofta finns det mer material än bara själva videon/ljudfilen.
Längre ner under rubrikerna "Utvalt bra FOAM material" och "Utvlada artiklar" finner du utvalda godbitar från FOAM världen respektive pubicerade artiklar. Dessa fungerar på samma vis som de automatiska uppdateringarna, bara att klicka. 

De senaste inläggen från kända FOAM sajter


Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Laddar innehåll...

Utvalt bra FOAM material

Till vänster finner du de senste tilläggen och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagt material. Klickar du på respektive godbit rubrik kan du läsa en presentation av denna och längst ned i denna finns en länk till websajten. Du kan också använda länklistan till höger för att direkt komma till respektive websajt.

FOAM Godbitar

2015 > 06

Försök att bortse från att den här killen refererar från erfarenheter som soldat. DET VIKTIGA är att han beskriver hur man blir RIKTIGT BRA på något. Och det är ju det vi har tänkt att bli, eller hur? Så lyssna och fundera och om du undrar hur vi rent konkret kan applicera detta hos oss så finns ett förslag nedan:

Cognitive Unloading
Standardization & Preparation
våra riktlinjer och att kunna dom
Checklists
Korta generiska checklistor som vi kan utantill
Premade Decision Points and Triggers
GCS 8-10 för RSI, SaO2<90 för ventilation, nödkoniotomi när...

Cognitive Rally Points (Stop Points)
Hard and Soft Rally Points
När en resuscitering inte går som det skall, eller efter ROSC eller då piloten säger "10 minuter" på skadeplatsen
Take a Deep Breath
Tactical breathing-Det funkar, se förra FOAMet eller prova själv

Build Decision Making Power
Deliberate Practice
De praktiska momenten i mikroundervisningen?
Review Experiences
M&M möten eller bara den egna reflektionen
Timely Expert Feedback
Regelbunden uppföljning
Socratic Method-Suck it Up!
vi kan tom lära oss av "Big B" på SS :)
Simulation
Både med och utan facilitator

Stress Inoculation
Cognitive Tempering
En facilitator är som en Personlig tränare..
The Rule of 130%-do the basics better than anyone else
Det är därför det är så viktigt att vi verkligen gör mikroundervisningen Varje dag
Limbic Learning-emotional reaction burns it in
Train until you can’t get it wrong
Varje dag
You fall to the level of your training

Stay Flexible
Cognitive Flexibility
Acknowledge BIases
Ask disconfirming questions

Läs hela inlägget »

Det pågår ju en diskussion om vilken metod för koniotomi som är bäst.
Denna länk har flera bra texter/video

Läs hela inlägget »
Etiketter: esa, koniotomi, luftväg

FOAM Godbitar Arkiv

Utvalda artiklar

Till vänster finner du de senst tillägda artiklar och till höger finns ett arkiv med historiskt tillagda artiklar. Klickar du på respektive artikelrubrik kan du läsa en presentation av artikeln. Nedanför presentationen finns en länk till artikeln.

Artiklar

2015 > 06

Artikeln innehåller en hel del matnyttigt. Visste ni att
 

  • Dödsfall bland överdoser av läkemedel nu överskrider trafiködsfall i USA, opioider dominerar och bland dom dominerar Methadon
  • biotillgängligheten av Naloxone IN är bara 4-30%,
  • Halveringstiden 30-90 min,
  • full effekt inte kan räknas med vid överdos av Buprenorphin (bla Temesta),
  • tid till effekt, iv 1-2 min, im 6 min, IN 4 min, intralingualt (sic) 30 s
  • Rekommenderad startdos varierar mellan 0,04mg och 2 mg och mycket talar för att det är bättre att börja med en låg dos och titrera under kontrollerad ventilation. Målsättning att r eversera ventilationsdepressionen och inte CNS depressionen.
  • Effekten av Naloxon förstärks av förhöjt pCO2
  • Med för stor dos finns risk för OWS (opioid withdrawal sdr) som kan leda till delirium, kramper, hypertensiva kriser med arytmier men också ARDS..
  • Ett ökat intresse av att göra naloxon tillgängligt bland lekmän knutna till riskmiljöer, THN ("take home naloxone") men evidensen saknas ännu
Läs hela inlägget »
Etiketter: opioid, överdos, naloxon, review

Artiklar Arkiv

Länkar till Artiklar

Artiklar på hemsidan