Review om Naloxon

Artikeln innehåller en hel del matnyttigt. Visste ni att
 

  • Dödsfall bland överdoser av läkemedel nu överskrider trafiködsfall i USA, opioider dominerar och bland dom dominerar Methadon
  • biotillgängligheten av Naloxone IN är bara 4-30%,
  • Halveringstiden 30-90 min,
  • full effekt inte kan räknas med vid överdos av Buprenorphin (bla Temesta),
  • tid till effekt, iv 1-2 min, im 6 min, IN 4 min, intralingualt (sic) 30 s
  • Rekommenderad startdos varierar mellan 0,04mg och 2 mg och mycket talar för att det är bättre att börja med en låg dos och titrera under kontrollerad ventilation. Målsättning att r eversera ventilationsdepressionen och inte CNS depressionen.
  • Effekten av Naloxon förstärks av förhöjt pCO2
  • Med för stor dos finns risk för OWS (opioid withdrawal sdr) som kan leda till delirium, kramper, hypertensiva kriser med arytmier men också ARDS..
  • Ett ökat intresse av att göra naloxon tillgängligt bland lekmän knutna till riskmiljöer, THN ("take home naloxone") men evidensen saknas ännu

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter