IVA-transporter

Otillräckliga IVA resurser och en centralisation av ”golden standard” behandlingar för många akut sjuka gör att det finns ett ökande behov av IVA transporter. Samtidigt vet vi att IVA transporter är att ta med en kritiskt sjuk patient ut på en resa, där vi ofrånkomligen kommer utsätta patienten för stora påfrestningar, men samtidigt har begränsade resurser och är långt ifrån ytterligare hjälp än det team vi satt samman. Dessutom är förväntningarna ifrån anhöriga och kollegor höga, vilket gör det hela än mer komplicerat.
En helt säker transport finns inte, men studier har visat på att genom analyser av patienten, sjukdomarna, transportsätt och att förbereda oss på ett bra sätt kan vi undvika de flesta och svåraste utmaningarna.
Föreläsningen försöker belysa vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en IVA transport, eftersom det oftast är den första prehospitala erfarenheten och svårigheten som en anestesiolog står inför.
Välkomna
Emilie Kiraly, Joachim Lindqvist