Flygmedicin

 Flygmedicin handlar om hur flygmiljön påverkar människan och yrkesuppgifterna för en flygläkare inbegriper alltifrån undersökningar och bedömning av flygande personal till att genomföra patientförflyttningar i flygande farkoster.
Ernstings bok anses vara ett referensverk för de speciellt intresserade (vilken semester som helst skall jag läsa den..)
I Sverige blir man flygläkare genom att gå en kurs på några veckor, efter detta får man på uppdrag av transportstyrelsen undersöka piloter, för att få undersöka professionella piloter behöver man i tillägg en kortare praktik. De allra flesta flygläkare i Sverige arbetar dock inte med patienttransporter.

Utmaningarna inom transportdelen av flygmedicin är till allra största delen helt oberoende av transportmedlet och således likartade som när man transporterar en IVA patient i en bilambulans eller genom sjukhuskorridorerna till en CT undersökning. Några speciella förutsättningar och utmaningar finns dock och vi skall fokusera på att diskutera dessa.
De mest intressanta och uppenbara faktorerna att ta hänsyn till vid flygtransporter är lågt lufttryck och den åtföljande hypoxin. Här finns en hel del missuppfattningar som vi skall reda ut. I tillägg till dessa finns det en rad andra faktorer som också är viktiga.
 
Även om man inte arbetar med flygtransport av patienter så kan man råka ut för att medpassagerare blir sjuka när man flyger med ett vanligt passagerarplan, även här finns en del missuppfattningar som vi skall diskutera
 
Att flyga har alltid fascinerat människan, nästan lika fascinerade är vi av huruvida det är farligt att flyga. Riskbegreppet applicerat på detta område blir ofta infekterat av mycket emotioner. Vi skall prata lite om detta också. Här är en artikel från USA om risker med att flyga ambulanshelikopter. Är det annorlunda i Sverige? Vilka risker är vi beredda att ta och är det till och med farligt att vara läkare?
 
Väl mött
Joacim