Accidentell hypotermi

Accidentell hypotermi är ettt tillstånd som är såpass vanligt även i vårt land att vi alla kan räkna med att behandla dessa patienter. Hypotermi påverkar dessutom behandlingen av flera andra tillstånd, exempelvis traumapatienter.
Föreläsningen kommer fokusera på praktisk handläggning de första 1-2 timmarna. Det är bra om ni hinner förbereda er.
Detta är en bra review artikel i NEJM, en av författarna är Herman Brugger, en legend inom hypotermiforskningen 
Hypotermi beskrivs också i ERCs guidelines kapitel 4
Aktuella kontroversiella områden är huruvida man skall starta HLR på en patient med elektrisk aktivitet (men utan  puls), utlöser intubation arrytmier? hur länge skall man hålla på med HLR? till vilket sjukhus skall man transportera en patient med hjärtstillestånd eller ostabil cirkulation?
Läs, förbered gärna någon fråga för föreläsningen men fundera också på hur detta påverkar Er på Ert hemmasjukhus?

Välkomna till föreläsningen
Joacim Linde

Etiketter: accidentell hypotermi