Medicinteknisk utrustning


Medicinteknisk utrustning
 
Under övningarna kommer ni att behöva kunna använda en del medicinteknisk utrustning. Att inte kunna använda utrustningen försvårar genomförandet av övningarna kraftigt. För bästa utbyte så rekommenderar vi således att ni lägger lite tid på att titta igenom nedanstående demonstrationsvideor (som alla är tagna från youtube och alltså inte är sanktionerade av tillverkare, jag har dock tittat igenom dom och tycker dom ”håller måttet”).
All nedanstående utrustning är dessutom vanligt förekommande både på och utanför sjukhus runt om i landet
Kanske använder ni något av utrustningen på Ert hemmasjukhus och i så fall finns det förstås extra skäl att repetera lite extra noga..
 
LUCAS
(obs, den inledande delen av videon använder den gamla modellen som går på tryckluft (som finns på en del platser, resten av instruktionen beskriver den elektriska modellen som är absolut vanligast numera)
 
LP15 Om defibrillering och pacing

LP 15 En (möjligen alltför) omfattande manual

Emma kapnograf, (kanske lite mycket reklam)

EZ IO Humerus

EZ IO Tibia

EZ IO barn

NIKI T34 Sprutpump

Scoopbår (den på många platser vanliga, "gula")

Video på italienska men beskriver immobilisering på scoopbår bra i bilder

Femursträck - Slishman traction splint-STS