Bensin på elden-Hilar twist

Det pågår ju på en del håll en märklig diskussion med kirurger angående prehospital RT (ie "clamshell" thoracotomi). Oaktat denna innehåller den här (lite udda) videon en del tänkvärdheter

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter