Är det bra/säkert att sänka BT vid ICH?

En bra sammanfattning på Scancrit av en review som tittar på om det är säkert att sänka blodtrycket i den akuta fasen efter en ICH.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter