Making the call eller hur man blir riktigt, riktigt bra på något..

Försök att bortse från att den här killen refererar från erfarenheter som soldat. DET VIKTIGA är att han beskriver hur man blir RIKTIGT BRA på något. Och det är ju det vi har tänkt att bli, eller hur? Så lyssna och fundera och om du undrar hur vi rent konkret kan applicera detta hos oss så finns ett förslag nedan:

Cognitive Unloading
Standardization & Preparation
våra riktlinjer och att kunna dom
Checklists
Korta generiska checklistor som vi kan utantill
Premade Decision Points and Triggers
GCS 8-10 för RSI, SaO2<90 för ventilation, nödkoniotomi när...

Cognitive Rally Points (Stop Points)
Hard and Soft Rally Points
När en resuscitering inte går som det skall, eller efter ROSC eller då piloten säger "10 minuter" på skadeplatsen
Take a Deep Breath
Tactical breathing-Det funkar, se förra FOAMet eller prova själv

Build Decision Making Power
Deliberate Practice
De praktiska momenten i mikroundervisningen?
Review Experiences
M&M möten eller bara den egna reflektionen
Timely Expert Feedback
Regelbunden uppföljning
Socratic Method-Suck it Up!
vi kan tom lära oss av "Big B" på SS :)
Simulation
Både med och utan facilitator

Stress Inoculation
Cognitive Tempering
En facilitator är som en Personlig tränare..
The Rule of 130%-do the basics better than anyone else
Det är därför det är så viktigt att vi verkligen gör mikroundervisningen Varje dag
Limbic Learning-emotional reaction burns it in
Train until you can’t get it wrong
Varje dag
You fall to the level of your training

Stay Flexible
Cognitive Flexibility
Acknowledge BIases
Ask disconfirming questions

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter