Första prehospital REBOA

Intervju med den anestesiolog som framgångsrikt utförde REBOA (resuscitation endovascular baloon ocklusion of the aorta,,) för första gången prehospitalt. En patient som efter en fallolycka hade stora bäckenskador och var i uttalad cirkulatorisk chock. Anestesiologen som var van att lägga katetrar i ljumsken beskriver ändå att han upplevde proceduren som utmanande med små dimensioner på kärlen. Således en potentiellt livräddande åtgärd där betydelsen av träning och tydliga rktlinjer belyses. Något att överväga under transport?
EM crit Pod cast 133

Kommentera gärna:

 • Tal Hörer • 13 juli 2016 23:37:13
  Hej
  För dem som är intresserad, om REBOA, pREBOA,iREBOA and transfer REBOA and much much more...
  Kom och join www.jevtm.com under sympsosium.
  Örebro FEb 2017.....

  Tal

Arkiv FOAM

Senaste kommentarer

Senaste FOAM Godbitar