Mikroundervisning

En av de bästa sätten att bedriva undervisning över tid är via "mikroundervisning". En mkt kort (max 5 min) genomgång av ett moment. Förslagsvis på morgonmötet och det är en fast "person" (exempelvis avgående bakjour, pågående primärjour,dagansvarig på IVA etc) som förberett det. Typiska moment är sånt "som man borde veta och skall ta reda på ngn dag när man har tid" Gärna praktiska moment. Det viktiga är att man gör det VARJE dag. Bifogat har ni en lista på förslag på ämnen/moment utefter datum, man går igenom det som står vid dagens datum. Övertala chef och kollegor att testa under två veckor!!