Kursinformation 2018

Introduktion
Kursen prehospital akutsjukvård har snart funnits i tio år. Ursprungligen skapade jag kursen för att täcka det behov som uppstod då man inom ramen för specialistutbildningen i anestesi och intensivvård enades om delmål som explicit berörde prehospital vård.
Målet med kursen var ursprungligen att uppfylla de prehospitala delmålen för anestesi- och akutläkare och att förmedla en förståelse för utmaningarna och i viss mån en reell kompetens inom prehospital akutsjukvård och prehospital intensivvård. Vi tror att vi lyckas med detta.
Vi har också varit övertygade om att sådan kunskap kan användas inom den sjukhusbundna akuta intensivvården (”larm-situationer” på sjukhus) och med åren har vi på kursen i ökande grad diskuterat hur vi kan tillämpa det vi lär oss under kursveckan i akuta situationer på sjukhus. 
De sista åren har begreppet Critical emergency medicine, förkortat CrEM växt sig starkt inom anestesispecialiteten
Både SSAI och ESA betonar numera vikten av kompetens inom detta område som huvudsaklingen handlar om resuscitering och behandling av patienter med sviktande vitala funktioner, både på och utanför sjukhus.

Begreppet CrEM beskriver således också väl kursens nuvarande innehåll och budskap.
 
På senare år har vi också sett ett ökat fokus på den vårdkvalitet vi levererar i dessa akuta situationer, både på och utanför sjukhus. Det är svårt att hitta mandat i Hälso- och sjukvårdslagen eller Patientsäkerhetslagen för att bedriva vård med lägre kvalitet i akuta situationer där de yttre svårigheterna är kända i förväg.

Lite grann förmedlar kursen ett nytt synsätt på intensivvård under yttre svårigheter. Tidigare har acceptansen för en vård av lägre kvalitet i dessa situationer motiverats med att omständigheterna ”är så svåra”. Numera har istället förståelsen att omständigheter och svårigheter man kan förbereda sig för inte är en ursäkt för vård av lägre kvalitet spritt sig. Detta gäller både på och utanför sjukhus. Detta är situationer vi kan förutse och förbereda oss för. Därmed ökar förstås också kraven på det vi gör. Detta kommer vi diskutera vidare under kursen

Boende
Kursen är intensiv och det blir delvis ganska långa dagar. Numera finns möjlighet att bo i anslutning till kursanläggningen (www.dockyardhotel.se) uppge rabattkod 238108 när ni bokar (via telsamtal). Fördelen med detta boende är att man undviker restiden varje dag som tidigare kunde bli ganska lång.

Förutsättningar
Det är väldigt få av de som går kursen som har någon större erfarenhet av prehospital akutsjukvård eller intensivvård. Trots att erfarenheten av sjukhusvård varierar en del så kan man säga att vi alla genomför något nytt under veckan, vi ger oss tillsammans ut i lite okänd terräng. Många är lite nervösa, inte minst inför övningarna och lite anspänning är bra, både inlärning och prestation blir ofta bättre då. Även om vi har höga målsättningar och krav under veckan så är det viktigt att komma ihåg att vi också skall ha skoj tillsammans. Att få uppleva den här veckan med Er har visat sig vara det bästa jag har att se fram emot under året! Jag hoppas att vi tillsammans lyckas göra årets kurs lika bra som tidigare år.
Förra året återvände vi till VGR Campus/Nya varvet. Det fungerade utmärkt så där är vi i år också. 
I kursavgiften ingår förmiddags och eftermiddagsfika och lunch (vi kommer vid behov komplettera med lite extra godis på eftermiddagarna) Under övningskvällarna kommer vi ordna extra mat (mer om det senare).
En del av övningarna genomförs utomhus och i stökiga miljöer.
Trots hjälpen från VGR konferens är det ganska mycket praktiskt som skall göras under dagarna, jag skulle således uppskatta om vi kan fortsätta det system vi tidigare haft med dagens ”fixargrupp”- varje grupp (se nästa stycke) har en dag då man hjälper till med mindre praktiska saker (obs Inget stort och inte betungande, speciellt inte med nuvarande konferensorganisation)

Grupper, lagarbete och trygghet
Under veckan kommer ni vara indelade i grupper. Ni genomför övningarna och gruppdiskussionerna i de här grupperna, ni kommer också att sitta ihop i föreläsningssalen. Försök att så snart som möjligt lära känna varandra i gruppen. Detta ger er större trygghet både när ni genomför övningar och gruppdiskussioner men även när man vill ställa frågor eller diskutera under föreläsningar.
Varje grupp har en ledare. Förra året provade vi ett nytt moment där åtta kursdeltagare får möjlighet att ta ett större ansvar för gruppen men också få viss handledning avseende detta under veckan. Gruppledaren leder gruppen under veckan och är också beredd att tala för gruppen vid eventuell redovisning i gruppdiskussioner (men självfallet skall alla vara beredda på detta). Detta fungerade utmärkt så även i år söker vi 8 frivillga som vill vara gruppledare.
Maila mig så snart s om möjligt om ni är intresserade av detta, förra årets gruppledare var väldigt nöjda!
Att få till intensivvård av god kvalitet under svåra yttre omständigheter är inget man åstadkommer på egen hand. ”Ensam är absolut inte stark” i dessa situationer och framgång förutsätter ett välfungerande team. Att genomföra kursen i grupp är en övning i sig för hela gruppen, i akuta situationer är både ledarroll och följarroll aktiva roller! Ansträng er för att få alla att känna sig delaktiga och trygga och fungera i gruppen.

"Pre-course reading"
En kursbok är under arbete, tyvärr är den inte helt klar men ett PDF manus kommer läggas ut i närtid
Föreläsningarnas utformning förutsätter att man läst igenom kursboken och övningarna blir betydligt svårarae att klara av utan informationen i boken. Ett enkelt "pretest" genomförs första dagen.

Övningar
Vi bedriver övningar under tisdag och torsdag, mer information om detta kommer efterhand men förbered er genom att packa med oömma(!) kläder och bra skor för dessa dagar. Vi kommer delvis att vara utomhus oberoende av väder.
Ni kommer få ut detaljerat tidsschema tillsammans med korta beskrivningar av övningarna och övningsroller och också en karta så att ni kan förbereda er.
I början på kursen kommer ni också att få ut en ”akutväska” med basal utrustning, försök att så snart som möjligt lära er vad som finns i väskan. Utan att noggrant kunna detta kommer övningarna bli mycket svåra. Försök hålla ordning i väskan och komplettera material efter hand. På fredag återlämnar gruppledaren väskan i samma skick som vid utlämning.
På vissa övningsstationer kommer ni få kompletterande utrustning. Viss medicinteknisk utrustning är nödvändig att kunna, information om detta kommer i god tid innan kursen.
Gruppledaren leder gruppen under övningsdagarna (under respektive övningsmoment leder förstås den som är utsedd att vara medicinskt ansvarig på just den stationen!). Gruppledaren ansvarar för att gruppen är på rätt plats vid rätt tid med rätt utrustning. Gruppledaren ansvarar också för att ni har förberett vilka som aktivt skall öva på respektive station. Viljan att öva aktivt varierar vanligtvis i gruppen men alla skall ha varit ansvarig/ledande på minst en station.
För varje övningsstation är det i år avsatt 50 minuter (en ökning med 10 minuter och detta är för att vi skall ha tid med mer genomgång efter varje övning), Tiden inkluderar  förflyttningar mellan stationer, övning, städning och genomgång efteråt. Tidsschemat är således pressat och sträckorna mellan övningsplatserna (max 500 meter) måste genomföras i relativt högt tempo.
Efter sista övningsstationen hjälper ni den övningsledaren att återställa stationen. Gruppledaren leder därefter en gruppintern genomgång där alla får möjlighet att ta upp sådant man önskar. Därefter är ni lediga för kvällen. På morgonen efter finns igen möjlighet att vid behov diskutera. Jag finns dessutom på plats under kvällen om någon har lust att diskutera något omgående.
Varje år byter vi ut några övningar och vissa övningar är medvetet mycket svåra, att erbjuda för lätta övningar är att slösa med allas vår tid, vi är här för att lära. Det underlättar om ni ser alla övningarna som en lag-uppgift (tänk ”Fångarna på fortet” obs inga likheter i övrigt :) Ni är Ett Lag och på varje station är det någon eller några av er som aktivt övar, övriga stöttar!

Handledning gruppledare
På onsdag mellan 16-17 är det handledning och diskussion med gruppledarna

Extra luftvägsövningar
Erfarenhetsnivån varierar stort bland kursdeltagarna. Speciellt luftvägshanteringen kan deltagare med mindre än ett års anestesierfarenhet uppleva som svår. Vi planerar därför för två extra övningar på onsdag em. Dessa är frivilliga men förbehållna deltagare med signifikant mindre anestesierfarenhet än ett år. Tempot på dessa övningar kommer vara lite lägre och ge möjlighet att öva luftvägshantering och RSI.

Gruppdiskussioner
På måndag har vi gruppdiskussioner och nytt för i år också momentövningar. Det finns totalt åtta stationer.  På varje station som pågår under 30 minuter diskuterar man ett fall eller genomför en övning. Ni kommer få ut fallen i förväg och ni förväntas ha förberett er genom att för varje fall ha tänkt ut en handläggning som ni kan redovisa och motivera under respektive gruppdiskussion.

Onsdag
På onsdag kan ni räkna med att sluta vid ca 1600 (se dock ovan om extra övningar som pågår till 1800 och handledning gruppledare som pågår till 1700 (gruppledare som vill delta i extra övningar kan göra detta mellan 17-18).
Tidigare kurser har uppskattat att ha en kväll helledig. Kursen arrangerar inte någon kvällsaktivitet (vi orkar/hinner helt enkelt inte :) Det brukar ändå alltid vara någon eller några av deltagarna som tar initiativ till att träffas under kvällen.

Fredag
På fredagarna brukar det vara en avslappnad lite uppsluppen stämning. ”Bara” föreläsningar med intressanta ämnen. Luta er tillbaka och känn er stolta över vad ni gjort!!

Kunskapskontroll
Det finns en lista med närvarosignering, signera denna varje dag. (obs, detta är ett centralt krav på kursgivare, själv tror jag att man går kurser för att man är intresserad!)
Godkänd kurs får man genom aktivt deltagande i alla moment. Säg till mig om ni får förhinder under veckan.

Utvärderingar och intyg
Vi har tre olika utvärderingar som vi hoppas ni vill hjälpa oss med. Dels Ipuls/Lipus frågorna/betygen, dels en utvärdering av de olika föreläsningarna och slutligen utvärdering av de olika övningsstationerna. Genomgående använder ni betyg 1-6 där 6 är bäst och 1 är sämst.
Vi är jättetacksamma för utvärderingarna då dessa hjälper oss att kontinuerligt utveckla och förbättra kursen.
Efter sista föreläsningen byter vi utvärderingar mot kursintyg: Kursintyget har ni fått ut under veckan, ni kompletterar det med namn och personnummer så signerar jag (kontrollera att ni har rätt intyg: anestesi eller akutsjukvprd, 2008 eller 2015).