Välkomstföreläsning

Föreläsning om medicinska insatsen vid attentatet i Oslo och på Utöya 2011

Stephen Sollid är professor i prehospital akutmedicin med lång erfarenhet av prehospital akutmedicin och intensivvård.
2011 deltog han i den medicinska insatsen i samband med attentatet i Oslo och på Utöya. Stephen håller i vanliga fall en mycket uppskattad föreläsning på kursen om detta. I år har han ställt upp med en inspelning enkom för oss. Berättelserna om Utöya kommer alltid vara skakande och förtjänar vår uppmärksamhet bara av det skälet. De erfarenheter som drogs efter händelsen är dessutom på många vis helt unika i ett skandinaviskt perspektiv så det finns även av det skälet all anledning att lyssna på den här både gripande och mycket intressanta föreläsningen.

Föreläsning om prehospital Thoracotomi

Per Bredmose - en av Skandinaviens mest erfarna läkare inom prehospital akutsjukvård och intensivvård berättar lite om det kontroversiella men livräddande ingreppet prehospital thoracotomi. I tillägg till en bra översikt om ingreppet så visar föreläsningen också på betydelsen av förberedelser och reflektion i förväg, oansett vilket ingrepp eller patientgrupp det handlar om, både på och utanför sjukhus. En väldigt bra föreläsning av en av Skandinaviens duktigaste! (Föreläsningen är på en blandning av danska och norska men är det ngn detalj man missar går det utmärkt att backa bandet en liten bit och lyssna om :) 

Föreläsning om Prehospital ortopedi och en hel del annat

Henrik Hedelin är en erfaren traumaortoped med stor kompetens inom prehospital akutsjukvård. Han är också kunnig inom akutvård med begränsade resurser i svåra miljöer.
Henrik har föreläst på kursen sedan den startade och hans föreläsningar har alltid varit både uppskattade och oförutsägbara, att deltagarna bär varandra runt föreläsningssalen hör till vanligheterna. Att han har med giftiga och exotiska ormar till förevisning inträffar också då och då.
I år har jag lyckats övertyga honom att spela in föreläsningen vilket Henrik själv upplevde som en oerhört trist föreställning. Jag antar att det beroro på förväntningarna för själv tycker jag föreläsningen är både spännande och lärorik, en av dom där jag själv lär mig något nytt varje år. Mycket nöje!  (Henrik har med några filmklipp som Youtube (på ganska goda grunder) tyckte borde åldersbegränsas. Tryck bara på länken "se på Youtube" så hamnar ni rätt.)

Dagens tips från Per - Luftväg

Som ni läst ovan så är Per Bredmose en internationellt välkänd och respekterad kliniker och akademiker inom prehospital akutsjukvård och intensivvård. Hans föreläsningar på kursen tillhör alltid de mest uppskattade. I år kan han inte komma hit på grund av reserestriktioner mellan Norge och Sverige. Istället har vi enats om att han bidrar med "Dagens tips från Per", en rad korta videosnuttar med korta budskap framförda på ett personligt vis. Tycker ni att råden är alltför enkla, tar dom ändå kort tid att titta på. Glöm ändå inte att dom kommer från en av de absolut mest erfarna och erkända  inom området. Mycket nöje och i bästa fall lite eftertanke!

Dagens tips från Per - Breathing

Två bra tips med hög träffsäkerhet..

Dagens tips från Per - Cirkulation

Dagens tips från Per - Disability

Dagens tips från Per - Exposure

Dagens tips från Per - Förberedelser

Dagens tips från Per - Logistik

Dagens tips från Per - Neuroprotektion

Ett väldigt viktigt ämne!

Dagens tips från Per - "non farmakologisk analgesi"

Dagens tips från Per - skadeplatstid och effektivitet

Dagens tips från Per - Intensivvårdstransporter

Presentation av instruktörerna
Dessa är förstås kursens största tillgång. Utan det här gänget blir det ingen kurs och med dom så blir kursen så grymt bra som den blivit tidigare och det är verkligen tack vare dom!
Alla som jobbar på kursen brinner för akutvård. Alla som jobbar på kursen har också väldigt lång erfarenhet av akutvård i olika former. Vi har både sjuksköterskor och läkare bland instruktörerna. En hel del av dom har i tillägg andra utbildningar, jobb och erfarenheter som gör dom exceptionellt väl lämpade att undervisa i omhändertagande av svårt sjuka patienter i svåra miljöer.
Utnyttja veckan till att lära så mycket som möjligt av dom. Fråga, diskutera, argumentera men framförallt lyssna på dom!
Nedan hittar ni en väldigt kort beskrivning av vilka dom är:

Anders Almqvist
Narkossjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset och ambulanshelikoptern i VGR. Utbildningsansvarig på ambulanshelikoptern och får bland annat mig att svettas vid simuleringar.

David Arby
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset och läkarbilen i Göteborg. Lång och bred prehospital erfarenhet.

Kristina Bengtsson
Specialist i internmedicin och akutsjukvård. Överläkare och MLA för akuten i Kungälv. Studierektor för akutläkarna i VGR. Duktig på differentialdiagnostik, kognition, tankefel och psykologiska faktorer inom beslutsfattande.

Thomas Berthelssen
 Erfaren anestesiolog från Karolisnak sjukhuset och narkosläkarbilen i Stockholm

Jan-Erik Blidberg
Ambulanssjuksköterska, officer med enorm bredd i en blandad civil/militär erfarenhetsbas. Prehospital traumaansvarig Kungälvs ambulansområde. Utbildare på hög nivå.

Denise Bäckström
Officer och anestesiolog på sjukhus och på narkosläkarbilen i Stockholm. Omfattande erfarenhet av resuscitering i både civila och militära sammanhang inom och utom landet och därmed också expert inom taktisk sjukvård.

Oscar Cavefors
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset med erfarenhet av ambulanshelikoptervård i Australien. Enligt säkra källor ”det bästa som hänt prehospital vård på länge”

John Deminger
Internmedicinare med mer och bredare erfarenhet av akutsjukvård än de flesta. Medicinskt ledningsansvarig akutmottagningen Mölndal. Fantastisk utbildare och driver egen framgångsrik akutmedicinsk kurs: ASAP.

Fredrik de Paulis
Erfaren anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på NÄL, tidigare på läkarbilen Göteborg. Makalös kompetens inom traumaområdet och erfaren utbildare av ATLS konceptet. 

Leif Dobrin
Anestesisjuksköterska med omfattande erfarenhet på och utanför sjukhus. Inom och utom landet. Flera utlandsmissioner bland annat med den militära ambulanshelikoptern i Afghanistan. Sedan några år dessutom polis. Det är svårt att se någon mer lämpad att prata om hantering av hotfulla situationer.

Benjamin Flam
Narkosläkare på Karolinska sjukhuset Solna och enligt säkra källor det bästa som hänt det sjukhuset vad gäller resuscitering på länge

Mikael Gellerfors
Anestesiolog och överläkare på Karolinska sjukhuset Solna och narkosläkarbilen Stockholm. Medicinskt ledningsansvarig och läkare på ambulanshelikoptern i region Dalarna. Anställd av försvarsmakten i ett av de team som bedriver luftburen prehospital intensivvård uppdrag inom och utom landet. Disputerad och mycket framstående forskare inom prehospital intensivvård.

Ann-Sofie Hallsback
Ambulanssjuksköterska i Kungälv med omfattande prehospital erfarenhet och extremt hög målsättning vad gäller vårdkvalitet. Expert inom CBRNE.

Fredrik Helliksson
Anestesiolog och överläkare på Karlstad sjukhus. Medicinskt ledningsansvarig och läkare på ambulanshelikoptern i Karlstad. En av de som mest aktivt och framgångsrikt nådlöst driver utvecklingen inom prehospital intensivvård i landet framåt.

Otto Henricsson
Anestesiolog i Eskilstuna. Läkare och utbildningsansvarig på ambulanshelikoptern i Västerbotten. Disputerad och helt säkert den i landet med mest kompetens avseende accidentell hypotermi.

Johan Holmen
Erfaren och disputerad barnanestesiolog med en lång historia inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård

Fredrik Hugosson
Barnanestesiolog, överläkare på drottning Silvias barnsjukhus, var med och startade läkarbilen i Göteborg. Sannolikt en av landets bästa på alla aspekter av barnresuscitering.

Åsa Högstedt
Sannolikt den bästa ambulanssjuksköterska jag arbetat med i Kungälvs ambulansområde. Arbetar numera inom sjukvårdens larmcentral. Forskare och en av de drivande bakom konceptet ”SMS-livräddare”. Kan mer om katastrofsjukvård prehospitalt än de flesta.

Christoffer Jernling
Anestesiolog på Karolinska sjukhuset, Solna och på narkosläkarbilen Stockholm. Anställd av försvarsmakten inom ett av de fasta militära team som bedriver luftburen prehospital intensivvård. Internationell erfarenhet av resuscitering i mycket utsatta miljöer

Cornellia Kjellgaard
Erfaren enestesiolog från barnsjukhuset och läkarbilen i Götebirg, Beredskapsläkare i VGR. HEMS erfarenhet från ASustralien.

Joachim Lindqvist
Anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på Kungälvs sjukhus och läkarbilen i Göteborg, internationell erfarenhet av HEMS. Nestor inom flygburen intensivvård.

Emma Lukic
Akutläkare, MLA för akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg. Läkare på läkarbil i Göteborg. Stor erfarenhet av akutläkarperspektivet både på och utanför sjukhus
 
Jerker Sandgren
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset och läkarbilen i Göteborg. Ambulansöverläkare i Göteborg. Har organiserat och ansvarar för Covid transporterna i VGR. Är sannolikt en av de i landet med mest erfarenhet av detta. Regional beredskapsläkare i VGR.

Anette Svantesson
Anestesi- och ambulanssjuksköterska. Söver det mesta på sjukhus. Sköterska på ambulanshelikoptern i VGR. Är inget kort om en institution inom prehospital vård med kunskap och erfarenhet som är fullständigt remarkabel.

Jesper Wallskog
Erfaren anestesiolog och överläkare på Kungälvs sjukhus och på läkarbilen Göteborg. Erfarenhet av ambulanshelikoptervård i Australien.

Wilhelm Wallqvist
Anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på Skånes universitetssjukhus. Styrelsemedlem SFLPA. Militärmedicinsk erfarenhet. Kunnig och klok.
 


Medicinteknisk utrustning
 
Under övningarna kommer ni att behöva kunna använda en del medicinteknisk utrustning. Att inte kunna använda utrustningen försvårar genomförandet av övningarna kraftigt. För bästa utbyte så rekommenderar vi således att ni lägger lite tid på att titta igenom nedanstående demonstrationsvideor (som alla är tagna från youtube och alltså inte är sanktionerade av tillverkare, jag har dock tittat igenom dom och tycker dom ”håller måttet”).
All nedanstående utrustning är dessutom vanligt förekommande både på och utanför sjukhus runt om i landet
Kanske använder ni något av utrustningen på Ert hemmasjukhus och i så fall finns det förstås extra skäl att repetera lite extra noga..
 
CORPULS 3, byta skärm
CORPULS 3, defibrillera
CORPULS 3, relativt fullständig beskrivning

LUCAS
(obs, den inledande delen av videon använder den gamla modellen som går på tryckluft (som finns på en del platser, resten av instruktionen beskriver den elektriska modellen som är absolut vanligast numera)
 
LP15 Om defibrillering och pacing

LP 15 En (möjligen alltför) omfattande manual

Emma kapnograf, (kanske lite mycket reklam)

EZ IO Humerus

EZ IO Tibia

EZ IO barn

NIKI T34 Sprutpump

Scoopbår (den på många platser vanliga, "gula")

Video på italienska men beskriver immobilisering på scoopbår bra i bilder

Femursträck - Slishman traction splint-STS

Kursmaterial

Här kommer vi lägga ut material som är bra att läsa igenom innan kursen. Kursveckan är intensiv och utbytet av den ökar om man tar sig lite tid att läsa igenom det här materialet i förväg.
Ett fåtal falluppgifter förväntas man dessutom förbereda för redovisning under gruppdiskussionerna, dessa kommer också publiceras här..

2018 > 02

Introduktion
Kursen prehospital akutsjukvård har snart funnits i tio år. Ursprungligen skapade jag kursen för att täcka det behov som uppstod då man inom ramen för specialistutbildningen i anestesi och intensivvård enades om delmål som explicit berörde prehospital vård.
Målet med kursen var ursprungligen att uppfylla de prehospitala delmålen för anestesi- och akutläkare och att förmedla en förståelse för utmaningarna och i viss mån en reell kompetens inom prehospital akutsjukvård och prehospital intensivvård. Vi tror att vi lyckas med detta.
Vi har också varit övertygade om att sådan kunskap kan användas inom den sjukhusbundna akuta intensivvården (”larm-situationer” på sjukhus) och med åren har vi på kursen i ökande grad diskuterat hur vi kan tillämpa det vi lär oss under kursveckan i akuta situationer på sjukhus. 
De sista åren har begreppet Critical emergency medicine, förkortat CrEM växt sig starkt inom anestesispecialiteten
Både SSAI och ESA betonar numera vikten av kompetens inom detta område som huvudsaklingen handlar om resuscitering och behandling av patienter med sviktande vitala funktioner, både på och utanför sjukhus.

Begreppet CrEM beskriver således också väl kursens nuvarande innehåll och budskap.
 
På senare år har vi också sett ett ökat fokus på den vårdkvalitet vi levererar i dessa akuta situationer, både på och utanför sjukhus. Det är svårt att hitta mandat i Hälso- och sjukvårdslagen eller Patientsäkerhetslagen för att bedriva vård med lägre kvalitet i akuta situationer där de yttre svårigheterna är kända i förväg.

Lite grann förmedlar kursen ett nytt synsätt på intensivvård under yttre svårigheter. Tidigare har acceptansen för en vård av lägre kvalitet i dessa situationer motiverats med att omständigheterna ”är så svåra”. Numera har istället förståelsen att omständigheter och svårigheter man kan förbereda sig för inte är en ursäkt för vård av lägre kvalitet spritt sig. Detta gäller både på och utanför sjukhus. Detta är situationer vi kan förutse och förbereda oss för. Därmed ökar förstås också kraven på det vi gör. Detta kommer vi diskutera vidare under kursen

Boende
Kursen är intensiv och det blir delvis ganska långa dagar. Numera finns möjlighet att bo i anslutning till kursanläggningen (www.dockyardhotel.se) uppge rabattkod 238108 när ni bokar (via telsamtal). Fördelen med detta boende är att man undviker restiden varje dag som tidigare kunde bli ganska lång.

Förutsättningar
Det är väldigt få av de som går kursen som har någon större erfarenhet av prehospital akutsjukvård eller intensivvård. Trots att erfarenheten av sjukhusvård varierar en del så kan man säga att vi alla genomför något nytt under veckan, vi ger oss tillsammans ut i lite okänd terräng. Många är lite nervösa, inte minst inför övningarna och lite anspänning är bra, både inlärning och prestation blir ofta bättre då. Även om vi har höga målsättningar och krav under veckan så är det viktigt att komma ihåg att vi också skall ha skoj tillsammans. Att få uppleva den här veckan med Er har visat sig vara det bästa jag har att se fram emot under året! Jag hoppas att vi tillsammans lyckas göra årets kurs lika bra som tidigare år.
Förra året återvände vi till VGR Campus/Nya varvet. Det fungerade utmärkt så där är vi i år också. 
I kursavgiften ingår förmiddags och eftermiddagsfika och lunch (vi kommer vid behov komplettera med lite extra godis på eftermiddagarna) Under övningskvällarna kommer vi ordna extra mat (mer om det senare).
En del av övningarna genomförs utomhus och i stökiga miljöer.
Trots hjälpen från VGR konferens är det ganska mycket praktiskt som skall göras under dagarna, jag skulle således uppskatta om vi kan fortsätta det system vi tidigare haft med dagens ”fixargrupp”- varje grupp (se nästa stycke) har en dag då man hjälper till med mindre praktiska saker (obs Inget stort och inte betungande, speciellt inte med nuvarande konferensorganisation)

Grupper, lagarbete och trygghet
Under veckan kommer ni vara indelade i grupper. Ni genomför övningarna och gruppdiskussionerna i de här grupperna, ni kommer också att sitta ihop i föreläsningssalen. Försök att så snart som möjligt lära känna varandra i gruppen. Detta ger er större trygghet både när ni genomför övningar och gruppdiskussioner men även när man vill ställa frågor eller diskutera under föreläsningar.
Varje grupp har en ledare. Förra året provade vi ett nytt moment där åtta kursdeltagare får möjlighet att ta ett större ansvar för gruppen men också få viss handledning avseende detta under veckan. Gruppledaren leder gruppen under veckan och är också beredd att tala för gruppen vid eventuell redovisning i gruppdiskussioner (men självfallet skall alla vara beredda på detta). Detta fungerade utmärkt så även i år söker vi 8 frivillga som vill vara gruppledare.
Maila mig så snart s om möjligt om ni är intresserade av detta, förra årets gruppledare var väldigt nöjda!
Att få till intensivvård av god kvalitet under svåra yttre omständigheter är inget man åstadkommer på egen hand. ”Ensam är absolut inte stark” i dessa situationer och framgång förutsätter ett välfungerande team. Att genomföra kursen i grupp är en övning i sig för hela gruppen, i akuta situationer är både ledarroll och följarroll aktiva roller! Ansträng er för att få alla att känna sig delaktiga och trygga och fungera i gruppen.

"Pre-course reading"
En kursbok är under arbete, tyvärr är den inte helt klar men ett PDF manus kommer läggas ut i närtid
Föreläsningarnas utformning förutsätter att man läst igenom kursboken och övningarna blir betydligt svårarae att klara av utan informationen i boken. Ett enkelt "pretest" genomförs första dagen.

Övningar
Vi bedriver övningar under tisdag och torsdag, mer information om detta kommer efterhand men förbered er genom att packa med oömma(!) kläder och bra skor för dessa dagar. Vi kommer delvis att vara utomhus oberoende av väder.
Ni kommer få ut detaljerat tidsschema tillsammans med korta beskrivningar av övningarna och övningsroller och också en karta så att ni kan förbereda er.
I början på kursen kommer ni också att få ut en ”akutväska” med basal utrustning, försök att så snart som möjligt lära er vad som finns i väskan. Utan att noggrant kunna detta kommer övningarna bli mycket svåra. Försök hålla ordning i väskan och komplettera material efter hand. På fredag återlämnar gruppledaren väskan i samma skick som vid utlämning.
På vissa övningsstationer kommer ni få kompletterande utrustning. Viss medicinteknisk utrustning är nödvändig att kunna, information om detta kommer i god tid innan kursen.
Gruppledaren leder gruppen under övningsdagarna (under respektive övningsmoment leder förstås den som är utsedd att vara medicinskt ansvarig på just den stationen!). Gruppledaren ansvarar för att gruppen är på rätt plats vid rätt tid med rätt utrustning. Gruppledaren ansvarar också för att ni har förberett vilka som aktivt skall öva på respektive station. Viljan att öva aktivt varierar vanligtvis i gruppen men alla skall ha varit ansvarig/ledande på minst en station.
För varje övningsstation är det i år avsatt 50 minuter (en ökning med 10 minuter och detta är för att vi skall ha tid med mer genomgång efter varje övning), Tiden inkluderar  förflyttningar mellan stationer, övning, städning och genomgång efteråt. Tidsschemat är således pressat och sträckorna mellan övningsplatserna (max 500 meter) måste genomföras i relativt högt tempo.
Efter sista övningsstationen hjälper ni den övningsledaren att återställa stationen. Gruppledaren leder därefter en gruppintern genomgång där alla får möjlighet att ta upp sådant man önskar. Därefter är ni lediga för kvällen. På morgonen efter finns igen möjlighet att vid behov diskutera. Jag finns dessutom på plats under kvällen om någon har lust att diskutera något omgående.
Varje år byter vi ut några övningar och vissa övningar är medvetet mycket svåra, att erbjuda för lätta övningar är att slösa med allas vår tid, vi är här för att lära. Det underlättar om ni ser alla övningarna som en lag-uppgift (tänk ”Fångarna på fortet” obs inga likheter i övrigt :) Ni är Ett Lag och på varje station är det någon eller några av er som aktivt övar, övriga stöttar!

Handledning gruppledare
På onsdag mellan 16-17 är det handledning och diskussion med gruppledarna

Extra luftvägsövningar
Erfarenhetsnivån varierar stort bland kursdeltagarna. Speciellt luftvägshanteringen kan deltagare med mindre än ett års anestesierfarenhet uppleva som svår. Vi planerar därför för två extra övningar på onsdag em. Dessa är frivilliga men förbehållna deltagare med signifikant mindre anestesierfarenhet än ett år. Tempot på dessa övningar kommer vara lite lägre och ge möjlighet att öva luftvägshantering och RSI.

Gruppdiskussioner
På måndag har vi gruppdiskussioner och nytt för i år också momentövningar. Det finns totalt åtta stationer.  På varje station som pågår under 30 minuter diskuterar man ett fall eller genomför en övning. Ni kommer få ut fallen i förväg och ni förväntas ha förberett er genom att för varje fall ha tänkt ut en handläggning som ni kan redovisa och motivera under respektive gruppdiskussion.

Onsdag
På onsdag kan ni räkna med att sluta vid ca 1600 (se dock ovan om extra övningar som pågår till 1800 och handledning gruppledare som pågår till 1700 (gruppledare som vill delta i extra övningar kan göra detta mellan 17-18).
Tidigare kurser har uppskattat att ha en kväll helledig. Kursen arrangerar inte någon kvällsaktivitet (vi orkar/hinner helt enkelt inte :) Det brukar ändå alltid vara någon eller några av deltagarna som tar initiativ till att träffas under kvällen.

Fredag
På fredagarna brukar det vara en avslappnad lite uppsluppen stämning. ”Bara” föreläsningar med intressanta ämnen. Luta er tillbaka och känn er stolta över vad ni gjort!!

Kunskapskontroll
Det finns en lista med närvarosignering, signera denna varje dag. (obs, detta är ett centralt krav på kursgivare, själv tror jag att man går kurser för att man är intresserad!)
Godkänd kurs får man genom aktivt deltagande i alla moment. Säg till mig om ni får förhinder under veckan.

Utvärderingar och intyg
Vi har tre olika utvärderingar som vi hoppas ni vill hjälpa oss med. Dels Ipuls/Lipus frågorna/betygen, dels en utvärdering av de olika föreläsningarna och slutligen utvärdering av de olika övningsstationerna. Genomgående använder ni betyg 1-6 där 6 är bäst och 1 är sämst.
Vi är jättetacksamma för utvärderingarna då dessa hjälper oss att kontinuerligt utveckla och förbättra kursen.
Efter sista föreläsningen byter vi utvärderingar mot kursintyg: Kursintyget har ni fått ut under veckan, ni kompletterar det med namn och personnummer så signerar jag (kontrollera att ni har rätt intyg: anestesi eller akutsjukvprd, 2008 eller 2015).

Läs hela inlägget »