Välkomstföreläsning

Föreläsning om medicinska insatsen vid attentatet i Oslo och på Utöya 2011

Stephen Sollid är professor i prehospital akutmedicin med lång erfarenhet av prehospital akutmedicin och intensivvård.
2011 deltog han i den medicinska insatsen i samband med attentatet i Oslo och på Utöya. Stephen håller i vanliga fall en mycket uppskattad föreläsning på kursen om detta. I år har han ställt upp med en inspelning enkom för oss. Berättelserna om Utöya kommer alltid vara skakande och förtjänar vår uppmärksamhet bara av det skälet. De erfarenheter som drogs efter händelsen är dessutom på många vis helt unika i ett skandinaviskt perspektiv så det finns även av det skälet all anledning att lyssna på den här både gripande och mycket intressanta föreläsningen.

Föreläsning om prehospital Thoracotomi

Per Bredmose - en av Skandinaviens mest erfarna läkare inom prehospital akutsjukvård och intensivvård berättar lite om det kontroversiella men livräddande ingreppet prehospital thoracotomi. I tillägg till en bra översikt om ingreppet så visar föreläsningen också på betydelsen av förberedelser och reflektion i förväg, oansett vilket ingrepp eller patientgrupp det handlar om, både på och utanför sjukhus. En väldigt bra föreläsning av en av Skandinaviens duktigaste! (Föreläsningen är på en blandning av danska och norska men är det ngn detalj man missar går det utmärkt att backa bandet en liten bit och lyssna om :) 

Föreläsning om Prehospital ortopedi och en hel del annat

Henrik Hedelin är en erfaren traumaortoped med stor kompetens inom prehospital akutsjukvård. Han är också kunnig inom akutvård med begränsade resurser i svåra miljöer.
Henrik har föreläst på kursen sedan den startade och hans föreläsningar har alltid varit både uppskattade och oförutsägbara, att deltagarna bär varandra runt föreläsningssalen hör till vanligheterna. Att han har med giftiga och exotiska ormar till förevisning inträffar också då och då.
I år har jag lyckats övertyga honom att spela in föreläsningen vilket Henrik själv upplevde som en oerhört trist föreställning. Jag antar att det beroro på förväntningarna för själv tycker jag föreläsningen är både spännande och lärorik, en av dom där jag själv lär mig något nytt varje år. Mycket nöje!  (Henrik har med några filmklipp som Youtube (på ganska goda grunder) tyckte borde åldersbegränsas. Tryck bara på länken "se på Youtube" så hamnar ni rätt.)

Dagens tips från Per - Luftväg

Som ni läst ovan så är Per Bredmose en internationellt välkänd och respekterad kliniker och akademiker inom prehospital akutsjukvård och intensivvård. Hans föreläsningar på kursen tillhör alltid de mest uppskattade. I år kan han inte komma hit på grund av reserestriktioner mellan Norge och Sverige. Istället har vi enats om att han bidrar med "Dagens tips från Per", en rad korta videosnuttar med korta budskap framförda på ett personligt vis. Tycker ni att råden är alltför enkla, tar dom ändå kort tid att titta på. Glöm ändå inte att dom kommer från en av de absolut mest erfarna och erkända  inom området. Mycket nöje och i bästa fall lite eftertanke!

Dagens tips från Per - Breathing

Två bra tips med hög träffsäkerhet..

Dagens tips från Per - Cirkulation

Dagens tips från Per - Disability

Dagens tips från Per - Exposure

Dagens tips från Per - Förberedelser

Dagens tips från Per - Logistik

Dagens tips från Per - Neuroprotektion

Ett väldigt viktigt ämne!

Dagens tips från Per - "non farmakologisk analgesi"

Dagens tips från Per - skadeplatstid och effektivitet

Dagens tips från Per - Intensivvårdstransporter

Presentation av instruktörerna
Dessa är förstås kursens största tillgång. Utan det här gänget blir det ingen kurs och med dom så blir kursen så grymt bra som den blivit tidigare och det är verkligen tack vare dom!
Alla som jobbar på kursen brinner för akutvård. Alla som jobbar på kursen har också väldigt lång erfarenhet av akutvård i olika former. Vi har både sjuksköterskor och läkare bland instruktörerna. En hel del av dom har i tillägg andra utbildningar, jobb och erfarenheter som gör dom exceptionellt väl lämpade att undervisa i omhändertagande av svårt sjuka patienter i svåra miljöer.
Utnyttja veckan till att lära så mycket som möjligt av dom. Fråga, diskutera, argumentera men framförallt lyssna på dom!
Nedan hittar ni en väldigt kort beskrivning av vilka dom är:

Anders Almqvist
Narkossjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset och ambulanshelikoptern i VGR. Utbildningsansvarig på ambulanshelikoptern och får bland annat mig att svettas vid simuleringar.

David Arby
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset och läkarbilen i Göteborg. Lång och bred prehospital erfarenhet.

Kristina Bengtsson
Specialist i internmedicin och akutsjukvård. Överläkare och MLA för akuten i Kungälv. Studierektor för akutläkarna i VGR. Duktig på differentialdiagnostik, kognition, tankefel och psykologiska faktorer inom beslutsfattande.

Thomas Berthelssen
 Erfaren anestesiolog från Karolisnak sjukhuset och narkosläkarbilen i Stockholm

Jan-Erik Blidberg
Ambulanssjuksköterska, officer med enorm bredd i en blandad civil/militär erfarenhetsbas. Prehospital traumaansvarig Kungälvs ambulansområde. Utbildare på hög nivå.

Denise Bäckström
Officer och anestesiolog på sjukhus och på narkosläkarbilen i Stockholm. Omfattande erfarenhet av resuscitering i både civila och militära sammanhang inom och utom landet och därmed också expert inom taktisk sjukvård.

Oscar Cavefors
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset med erfarenhet av ambulanshelikoptervård i Australien. Enligt säkra källor ”det bästa som hänt prehospital vård på länge”

John Deminger
Internmedicinare med mer och bredare erfarenhet av akutsjukvård än de flesta. Medicinskt ledningsansvarig akutmottagningen Mölndal. Fantastisk utbildare och driver egen framgångsrik akutmedicinsk kurs: ASAP.

Fredrik de Paulis
Erfaren anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på NÄL, tidigare på läkarbilen Göteborg. Makalös kompetens inom traumaområdet och erfaren utbildare av ATLS konceptet. 

Leif Dobrin
Anestesisjuksköterska med omfattande erfarenhet på och utanför sjukhus. Inom och utom landet. Flera utlandsmissioner bland annat med den militära ambulanshelikoptern i Afghanistan. Sedan några år dessutom polis. Det är svårt att se någon mer lämpad att prata om hantering av hotfulla situationer.

Benjamin Flam
Narkosläkare på Karolinska sjukhuset Solna och enligt säkra källor det bästa som hänt det sjukhuset vad gäller resuscitering på länge

Mikael Gellerfors
Anestesiolog och överläkare på Karolinska sjukhuset Solna och narkosläkarbilen Stockholm. Medicinskt ledningsansvarig och läkare på ambulanshelikoptern i region Dalarna. Anställd av försvarsmakten i ett av de team som bedriver luftburen prehospital intensivvård uppdrag inom och utom landet. Disputerad och mycket framstående forskare inom prehospital intensivvård.

Ann-Sofie Hallsback
Ambulanssjuksköterska i Kungälv med omfattande prehospital erfarenhet och extremt hög målsättning vad gäller vårdkvalitet. Expert inom CBRNE.

Fredrik Helliksson
Anestesiolog och överläkare på Karlstad sjukhus. Medicinskt ledningsansvarig och läkare på ambulanshelikoptern i Karlstad. En av de som mest aktivt och framgångsrikt nådlöst driver utvecklingen inom prehospital intensivvård i landet framåt.

Otto Henricsson
Anestesiolog i Eskilstuna. Läkare och utbildningsansvarig på ambulanshelikoptern i Västerbotten. Disputerad och helt säkert den i landet med mest kompetens avseende accidentell hypotermi.

Johan Holmen
Erfaren och disputerad barnanestesiolog med en lång historia inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård

Fredrik Hugosson
Barnanestesiolog, överläkare på drottning Silvias barnsjukhus, var med och startade läkarbilen i Göteborg. Sannolikt en av landets bästa på alla aspekter av barnresuscitering.

Åsa Högstedt
Sannolikt den bästa ambulanssjuksköterska jag arbetat med i Kungälvs ambulansområde. Arbetar numera inom sjukvårdens larmcentral. Forskare och en av de drivande bakom konceptet ”SMS-livräddare”. Kan mer om katastrofsjukvård prehospitalt än de flesta.

Christoffer Jernling
Anestesiolog på Karolinska sjukhuset, Solna och på narkosläkarbilen Stockholm. Anställd av försvarsmakten inom ett av de fasta militära team som bedriver luftburen prehospital intensivvård. Internationell erfarenhet av resuscitering i mycket utsatta miljöer

Cornellia Kjellgaard
Erfaren enestesiolog från barnsjukhuset och läkarbilen i Götebirg, Beredskapsläkare i VGR. HEMS erfarenhet från ASustralien.

Joachim Lindqvist
Anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på Kungälvs sjukhus och läkarbilen i Göteborg, internationell erfarenhet av HEMS. Nestor inom flygburen intensivvård.

Emma Lukic
Akutläkare, MLA för akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg. Läkare på läkarbil i Göteborg. Stor erfarenhet av akutläkarperspektivet både på och utanför sjukhus
 
Jerker Sandgren
Anestesiolog på Sahlgrenska sjukhuset och läkarbilen i Göteborg. Ambulansöverläkare i Göteborg. Har organiserat och ansvarar för Covid transporterna i VGR. Är sannolikt en av de i landet med mest erfarenhet av detta. Regional beredskapsläkare i VGR.

Anette Svantesson
Anestesi- och ambulanssjuksköterska. Söver det mesta på sjukhus. Sköterska på ambulanshelikoptern i VGR. Är inget kort om en institution inom prehospital vård med kunskap och erfarenhet som är fullständigt remarkabel.

Jesper Wallskog
Erfaren anestesiolog och överläkare på Kungälvs sjukhus och på läkarbilen Göteborg. Erfarenhet av ambulanshelikoptervård i Australien.

Wilhelm Wallqvist
Anestesiolog, överläkare och traumaansvarig på Skånes universitetssjukhus. Styrelsemedlem SFLPA. Militärmedicinsk erfarenhet. Kunnig och klok.
 


Medicinteknisk utrustning
 
Under övningarna kommer ni att behöva kunna använda en del medicinteknisk utrustning. Att inte kunna använda utrustningen försvårar genomförandet av övningarna kraftigt. För bästa utbyte så rekommenderar vi således att ni lägger lite tid på att titta igenom nedanstående demonstrationsvideor (som alla är tagna från youtube och alltså inte är sanktionerade av tillverkare, jag har dock tittat igenom dom och tycker dom ”håller måttet”).
All nedanstående utrustning är dessutom vanligt förekommande både på och utanför sjukhus runt om i landet
Kanske använder ni något av utrustningen på Ert hemmasjukhus och i så fall finns det förstås extra skäl att repetera lite extra noga..
 
CORPULS 3, byta skärm
CORPULS 3, defibrillera
CORPULS 3, relativt fullständig beskrivning

LUCAS
(obs, den inledande delen av videon använder den gamla modellen som går på tryckluft (som finns på en del platser, resten av instruktionen beskriver den elektriska modellen som är absolut vanligast numera)
 
LP15 Om defibrillering och pacing

LP 15 En (möjligen alltför) omfattande manual

Emma kapnograf, (kanske lite mycket reklam)

EZ IO Humerus

EZ IO Tibia

EZ IO barn

NIKI T34 Sprutpump

Scoopbår (den på många platser vanliga, "gula")

Video på italienska men beskriver immobilisering på scoopbår bra i bilder

Femursträck - Slishman traction splint-STS

Kursmaterial

Här kommer vi lägga ut material som är bra att läsa igenom innan kursen. Kursveckan är intensiv och utbytet av den ökar om man tar sig lite tid att läsa igenom det här materialet i förväg.
Ett fåtal falluppgifter förväntas man dessutom förbereda för redovisning under gruppdiskussionerna, dessa kommer också publiceras här..