Välkomstföreläsning

Föreläsning om medicinska insatsen vid attentatet i Oslo och på Utöya 2011

Stephen Sollid är professor i prehospital akutmedicin med lång erfarenhet av prehospital akutmedicin och intensivvård.
2011 deltog han i den medicinska insatsen i samband med attentatet i Oslo och på Utöya. Stephen håller i vanliga fall en mycket uppskattad föreläsning på kursen om detta. I år har han ställt upp med en inspelning enkom för oss. Berättelserna om Utöya kommer alltid vara skakande och förtjänar vår uppmärksamhet bara av det skälet. De erfarenheter som drogs efter händelsen är dessutom på många vis helt unika i ett skandinaviskt perspektiv så det finns även av det skälet all anledning att lyssna på den här både gripande och mycket intressanta föreläsningen.


Medicinteknisk utrustning
 
Under övningarna kommer ni att behöva kunna använda en del medicinteknisk utrustning. Att inte kunna använda utrustningen försvårar genomförandet av övningarna kraftigt. För bästa utbyte så rekommenderar vi således att ni lägger lite tid på att titta igenom nedanstående demonstrationsvideor (som alla är tagna från youtube och alltså inte är sanktionerade av tillverkare, jag har dock tittat igenom dom och tycker dom ”håller måttet”).
All nedanstående utrustning är dessutom vanligt förekommande både på och utanför sjukhus runt om i landet
Kanske använder ni något av utrustningen på Ert hemmasjukhus och i så fall finns det förstås extra skäl att repetera lite extra noga..
 
LUCAS
(obs, den inledande delen av videon använder den gamla modellen som går på tryckluft (som finns på en del platser, resten av instruktionen beskriver den elektriska modellen som är absolut vanligast numera)
 
LP15 Om defibrillering och pacing

LP 15 En (möjligen alltför) omfattande manual

Emma kapnograf, (kanske lite mycket reklam)

EZ IO Humerus

EZ IO Tibia

EZ IO barn

NIKI T34 Sprutpump

Scoopbår (den på många platser vanliga, "gula")

Video på italienska men beskriver immobilisering på scoopbår bra i bilder

Femursträck - Slishman traction splint-STS

Kursmaterial

Här kommer vi lägga ut material som är bra att läsa igenom innan kursen. Kursveckan är intensiv och utbytet av den ökar om man tar sig lite tid att läsa igenom det här materialet i förväg.
Ett fåtal falluppgifter förväntas man dessutom förbereda för redovisning under gruppdiskussionerna, dessa kommer också publiceras här..