Akuttmedisin 2015 Trondheim, Lena Henriksson, Camilla Adriansson

Akutmedicin konferance mars 2015 i Trondheim

En liten resumé från oss som varit på akutmedicin 2015 i Trondheim.
Första dagen handlade det om innovation av ny teknik både prehospitalt och i vården. Från ide till resultat. Bl.a. föreläste prof Mikael Elam från Sahlgrenska om ”På väg mot prehospitalt strokediagnostik med mikrovågsteknik i samarbete med Chalmers.
En artikel för den som vill titta lite djupare:
Microwave-Based Stroke Diagnosis Making Global Prehospital Trobolytic Treatement Possible.
En studie kommer att starta till sommaren med syfte att på ett säkrare sätt urskilja infarkt/blödning.  Den ska leda till säkrare indikation när Trombolys ska startas. En hjälmsändare kopplas till IPADen.

Annelie Strömsöe anssk lektor från Dalarna, presenterade det svenska hjärtlungräddningsregistret som startade 1990. År 2013 fanns det 5219 behandlade hjärtstopp. Hon menar att all registrering av hjärtstopp ska ske online både på sjukhus och prehospitalt för att inte tappa data.
Varför ett register? Hon menar att det blir ett kvitto till HLR-verksamheten.
Hitta och eliminera svaga länkar. Visa på vad som behöver förbättras. Locka fram tävlingsinstinkten. Norge har precis startat upp sitt register med hjälp av den Svenska modellen.

Helsedirektoratet Håkon Håheim visade ett dataverktyg ”Dashbord” som är en sammanställning av många dataparametrar som ligger till grund för framtida resurseffektivisering. Man kan på ett enkelt sätt förutse var och när på dygnet ambulansresurserna behövs runt om i Oslo. Ett exempel var att enkelt kunna se var alla hjärtstartare fanns i city.

 ”Man finner det man letar efter” – Att se till barns bästa, när de är dom som är anhöriga i akutsituationer. Psykiater Anne Kristine Bergem. Säger: ”Missa inte barnen vid sidan om, då vi vårdar deras anhöriga”. De behöver information och tål mer än vi tror. Det är bättre att säga sanningen, i nivå efter barnets ålder, än att de själva fantiserar.

Hon menar att det kan vara skadliga på lång sikt.

På www.snakketoyet.no kan man få tips om hur man informerar barn om svåra händelser. En handbok av henne är på gång om praktiska råd, som ges efter jul.

Akut sjuka barn på vårdcentral. Legevaktmedicin = Risikosport.  Därför att de är,
okända patienter – med begränsad diagnostik, - och korta konsultationer, observationsbegränsningar. Barnläkare Schneider menar att det finns behov av hög kompetens, gärna två som är i tjänst samtidigt för att möta förväntningarna. Deras klinik har standardiserat omhändertagandet av barn för att minimera risken att missa svårt sjuka barn.

En studie pågår med nasalt Naloxone vid opioidintoxikationer med dålig andning.
Diskussion pågår med läkemedelsverket om koncentrationen och ”liten “volym då det ska vara för nasal administrering. Fortsättning följer.

Intensivsköterska och doktorand Venke Mahtiesen NLA Norsk luft ambulans.
Behöver Bystander uppföljning efter att ha gett HLR?
En kvantitativ studie påvisar att bystander känner skuld, oro, osäkerhet av att ha gjort rätt. Studien visar på att behov finns för att följa upp och bekräfta.

Mats Synnergren: överläkare DBUS i GBG.  Ny teknologi vid barnhjärtkirurgi. Vi köper tid med mekaniska assister. –ECMO, -VAD, -Hjärt -TX. Gemensamt nationellt register SWEDCON. Han visade bilder och berättade om ett patienfall.

Penetrerande hals skador, utredning och behandling. I Norge utgör de 5-10% av alla trauma. Överläkare Traumatolog Kärlkirurg Jörgen Joakim Jörgensen Ullevål.
Hans endpoint, var att gör det så enkelt som möjligt vid omhändertagandet av dessa skador. Tryck med fingret över kärlskadan på halsen om du inte kan bandagera.

I Oslo finns på försök en CT utrustad ambulans med telemetri, där man satsat på utbildning av HKP-läkare.  För att identifiera hjärninfarkter och tidigt starta Trombolys.
Vinsten är att gå direkt till rätt instans neuro.

De avancerade invasiva prossedurerna som vid nödthoracotomi, och inläggning av aortaballongkateter via ljumsken, diskuterades livligt mellan traumakirurger och NLA läkare. De var oeniga i nuläget om att så avancerade åtgärder skulle utföras prehospitalt p.ga för få fall för att upprätthålla kompetens.
Traumakirurg Tina Gaardner från Ullevål, talade om sin retroperspektiva undersökning under tidsperspektivet på 12 år i Norge, där hon endast fann 19 fall för nödthoracotomi. Det skulle bli en pat. per prehospitala läkare under hela sin karriär. Hon menade att det blir alltför liten träning för att upprätthålla någon vana på ingreppet.
Det var intressant att lyssna till deras debatt och argument. De har säker en lång väg kvar innan de är överens. De belyste även den etiska delen. Autonomi – att få dö på ett värdigt sätt.

Vi lyssnade också till några läkare som varit i Sierra Leone där de jobbat med Ebolapatienter. Lite info.fakta om själva viruset, och dess uppbyggnad. Ebola startade redan 1976 i Zaire. Där man tror att fladdermöss var smittbärarna. Att personen inte smittar under inkubationstiden 2-21 dagar, utan först när man får symptom. Då smittar pat från alla kroppsvätskor, kontakt som droppsmitta, via slemhinnor och skada hud.
Viruset orsakat leukopeni, leukocytes, trobocytpeni, DIC. Organsvikt.  Budskapet var håll liv i pat tills dennes egna immunförsvar börjat jobba igen. Korrigera dehydrering, beh smärta, illamående, dialysera, antibiotikabeh. Dödligheten i Afrika är 71%,
Från debut till död var 6-16 dagar. I Europa/USA har 26 personer smittas, 5 st. har dött. De var tufft att jobba i skyddsutrustningen. Personalen skrev namnet i panna på mössan så man visste vem man jobbade med då alla var väl dolda. Avklädningen var ett kritiskt moment, igen fick klä av sig själv. Trots det alvarliga läget fanns mycket humor.

Vi tyckte att det var jättekul att få åka iväg och se sig om. Att representera oss och vårt intresse. Träffa andra prehospitala utövare. Hur de tänker och löser sin vardag.

Anssk.Camilla Adriansson och Anssk Lena Henriksson

Anbulanshelikopern i VGR

2015-03-18

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln