Kurser/Kongresser

Aktella kurser och kongresser är inlagda i kalendern. Det är viktigt att vi följer med på dessa. Anmäl intresse för att åka till Per. Referat från kurser och kongresser publicerar vi på den här sidan. Hittar ni bra kurser och kongresser - maila mig please!! (gärna med länk)

2014

Procedurträning på ”live tissue”
Gabriel Skallsjö och under tecknad (Anders Åvall) hade förmånen att den 18 november 2014 delta i:
”Prosedyretrening på ”Live tissue” ved senter for Ekperimentell Forskning, Oslo Universitetssjukhus/Ullevål.
Prehospitalt senter/Luftambulanseavdelningen har sedan en tid arrangerat en endagarskurs riktad mot läkare/redningsmenn/sjuksköterskor som arbetar prehospitalt. Kursen genomförs på 8 timmar och är fullspäckad. Trevligt var att kursdeltagarna var från både Norge, Sverige o Danmark
Kursen inriktar sig på praktisk träning av avancerade behandlingar som man kan stöta på prehospitalt. Träningen sker på sövd gris i grupper med 6-8 personer/gris. Grisen är välmonitorerad med artärtryck, ETCO2, luftvägstryck, EKG och SpO2. Huvudmomenten som tränas är:
·      U-ljud; kärlaccess och lungstrukturer med huvudinriktning på pneumo- o hemothorax.

·      Etablering av intraosseös tillgång
·      Kompression och bandagering av stor distal blödning
·      Användning av Tourniquet vid stor distal blödning
·      Kompression, sårpackning, bandagering och spjälkning av distal, öppen fraktur.
·      Kompression sårpackning och bandagering av venös och arteriell ljumskblödning
·      Kompression sårpackning och bandagering av stor axillär blödning.
·      Tamponering av carotisblödning med Foleykateter.
·      Cricothyrotomi
·      Tryckavlastning med nål pleurascentes
·      Demonstration, indikationer och genomförande av ”Clam shell” thoracotomi
·      Sutur/tamponering med Foleykateter av hjärtskada.
·      Intern hjärtmassage.

Övningarna var mycket nyttiga och lärorika men kanske ändå bättre var de diskussioner som uppstod ”Hur gör ni”? ”Vi gör så här”.
Kursen rekommenderas varmt – man känner sig klart stärkt i sin yrkesroll.

Gabriel och jag gjorde dock ett misstag: Vi körde bil från Göteborg o startade kl 04:00. My God vilka köer i Oslo. Framme 30 min sent. Åka upp kvällen före rekommenderas.

Läs hela inlägget »