Kurs Prehospital akutsjukvård 2018

2018 års kurs har genomförts v21, 21-25/5

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare inom akutsjukvård
Intresserade Specialister

Syfte/Mål
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  som kan användas inom intensivvård som bedrivs på sjukhus under "larmsituationer" på akutmottagning och vårdavdelning.

Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning (ie basspecialitet) c1,6,8,9,10

 Detta innebär att man bland annat skall kunna principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin

med därtill närliggande och associerade områdenUr innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare
Ambulansöverläkare
0709-185434

Preliminärt kursschema 
Schemat är preliminärt och kommer uppdateras men
STARTTID MÅNDAG 0900
SLUTTID FREDAG 1200
är bekräftade

Preliminärt schema 2018
Måndag
0900-0930 Inledning                                        
0930-1000 Prehospital intensivvård introduktion                        
1000-1030 CrEM framgångsfaktorer//tipstricks
1030-1100 Förmiddagsfika, gruppresentation
1100-1130 Ambulanssjukvård introduktion
1130-1200 CRM/NTS Läkare prehospitalt                       
1200-1230 Pre/Post ROSC
1230-1330 Lunch
1330-1345 Övningar/simuleringar introduktion                                      
1345-1415 Presentation/förberedelse egensimulering
1415-1515 Prehospital ortopedi                                              
1515-1545 Eftermiddagsfika, väskor                                       
1545-1945 8 Fall/övningar (8 stationer) 

Tisdag
0800-0900 Prehospital anestesi/analgesi/luftvägshantering               
0900-0930 Taktisk sjukvård
0930-1000 Cirkulatorisk svikt/chock                            
1000-1030 Förmiddagsfika
1030-1130 Läkare prehospitalt
1130-1230 Avancerad prehospitalvård (TCA/PH thorakotomi, PH ECMO)
1230-1320 Lunch, Förberedelse övningar
1320-2030 Övningar 8 stn a´50min; 30 min rast 1640;  

Onsdag
0800-0900 Intensivvårdstransporter/                     
0900-0930 Beslutsfattande och differentialdiagnostik          
0930-1000 flygmedicin
1000-1030 Förmiddagsfika
1030-1100 Skallskada och hjärnblödning                            
1100-1200 Terrorhändelse med stort skadeutfall                 
1200-1300 Lunch
1300-1400 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse          
1400-1415 Eftermiddagsfika
1415-1445 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse   
1445-1545 Handledning gruppledare                        
1445-1645 Extraövningar                                         

Torsdag
0800-1000 Prehospital hantering Barn                   
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1045 Hypotermi                                                                       
1045-1145 Trauma Prehospital/Hospital hantering
1145-1215 TBA                                        
1215-1320 Lunch
1320-2030 Övningar 8 stn a´50min. 30 min rast 1640

Fredag
0800-0900 HEMS i Australien     
0900-1000 Obstetrik                                    
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Katastrofmedicin/Internationella erfarenheter      
1115-1200 Avslut
Schema från förra årets kurs med exempel på handouts
Måndag

0900-0930 Inledning               
0930-1030 Prehospitala miljöbeskrivningar      
1030-1100 Förmiddagsfika
1100-1200 Prehospitala framgångsfaktorer
1200-1300 Lunch
1300-1400 Prehospitala tips/tricks/typfall
1400-1500 CRM/NTS    
1500-1530 Eftermiddagsfika                                                   
1530-1730 Fyra Falldiskussioner (8 stationer)                  
1730-1830 Prehospital ortopedi 
                     
Tisdag
0800-1115 Prehospital cirkulationshantering inkl FM fika
    Prehospital cirkulation 
    Prehospital cirkulationshantering, refernser      
    PEA Littman
    PrePost ROSC                  
    POCUS cardiac arrest
    Handouts1
    Handouts2
    Handouts3
    Handouts4
    Handouts5 
1115-1215 Svår skallskada
1215-1320 Lunch
1320-1910 Skillstations 8 stationer a´40min. 30 min rast 1600

Onsdag
0800-1000 Prehospital anestesi/analgesi/luftvägshantering  
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Hypotermi
1115-1215 Prehospital hantering av terrorhändelse med stort skadeutfall
1215-1315 Lunch
1315-1515 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder  +förberedelse torsdag
                  Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder
                  xmtrl Med ledningsansvar
1515-1530 Eftermiddagsfika
1530-1630 Beslutsfattande och differentialdiagnostik
                  OODA Loops
                  Emergency medicine cases

Torsdag
0800-1000 Prehospital hantering Barn
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115Intensivvårdstransporter  
1115-1215 Trauma Prehospitalt                                  
1215-1315 Lunch
1315-1415 Trauma akutrum/trauma anestesi            
1415-1430 Eftermiddagsfika
1430-1440 Förberedelser övningar
1440-2030 Skillstations 8 stn a´40min. 30 min rast 
 
Fredag
0800-0900 Flygmedicin
0900-1000 Obstetrik
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Katastrofmedicin/Internationella erfarenheter 
1115-1200 Avslut    

Kurslokal 2018 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.3303', E 11° 52.1206'
Decimal: 57.6722, 11.8687

Vi har fått hjälp!

Ett stort tack till MBJ Design för praktisk hjälp med kursens genomförande

loading...