Svår luftväg

Man född -64 som kört omkull på moped utan hjälm. Vid vägambulans ankomst medvetslös med snarkande andning. Vi landar långt ifrån olycksplatsen och liftar med en privatbilist. När vi ser pat är han RLS 5 med ofri luftväg. Pupiller reaktiva bilat. Krosskada i mellanansiktet och över vä öga. RSI med mycket svår luftväg. Blod och snus i svalget samt misstänkt larynxfraktur som översågs i den initiala bedömningen. Luftvägsanatomin helt avvikande. Hittar ingen luftväg med vare sig traditionell laryngoskopi eller Glidescope. Retirerar till maskventilation och hittar på 3:e försöket trachealingången dislocerad framåt och upp mot vä inkilad mot tungbasen. Intub med långt blad och Glidescopeledare. Inga andningsljud hö sida. Thoracostomi utan utbyte, även denna tekniskt svår. Normoventilation. Neuroprotektion. Helkroppsfixering. Lång on-scene time pga otillgänglighet och tekniska problem. Flygs till Sahlgrenska. Inkluderad i PHAST.

Lessons learned:

Ja, det var en lätt obehaglig upplevelse. Tack och lov ett inte helt vanligt tillstånd.

Svår luftväg var förväntat. Blod och snus i munnen samt krosskador i ansiktet. Dock inte en helt förändrat luftvägsanatomi.

Yttre inspektion! Halsen och larynx placering inspekterades inte innan RSI. Halskragen knäpptes upp men noggrannare kartläggning gjordes ej.

Detta hade naturligtvis inte förändrat RSI-indikationen men hade gjort en stor mental skillnad.

Kanske ett fall när man borde ha gjort avsteg från den övergripande principen att optimera alla förutsättningar och inte givit relaxantia innan man tittat ned (under bibehållen spontanandning). Egentligen tror jag inte riktigt på detta då ETI måste utföras oavsett vad tjuvkikandet hade gett för info, men det hade gett mer tid att fundera över alternativ.

Extremt obehaglig känsla inför konitomibeslut, som värderades, att upptäcka att larynx inte kan hittas från utsidan heller.....

Många tankar kring var gränsen går. Hur många intubationsförsök skall man göra. Vi gjorde 3. LMA hade sannolikt inte löst denna luftväg. Om vi hade misslyckats med ETI hade  vi egentligen bara 2 dåliga alternativ kvar. Maskventilation under stora risker samtidigt som luftvägen hade fyllts med blod och ansiktssvullnaden tilltagit eller kirurgisk luftväg mera distalt om membrana cricothyroidea, alltså direkt på trachea. Det senare hade sannolikt valts.

All utrustning inkl sug var framme, uppkopplad och påslagen. Detta underlättade väsentligt i denna situation. Vi hade inte haft tid att börja riva i väskorna efter ditt och datt.

 Checklista med punkten "Yttre inspektion av larynx och trachea" ???

Kommentera gärna:

Senaste Fokusuppdrag

Senaste kommentarer

Tidigare Fokusuppdrag

Länkar

-

Etikettmoln