2019

Den 4/10 skall Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, tillsammans med Försvarsmakten genomföra katastrofövningen LIV 2019. Scenariot och skadeutfallet kommer vara av den omfattningen att sjukhuset måste förbereda sig på att genomföra vård utiifrån andra principer och vårdkvalitet än vad som är aktuellt i vardagen.

En PDF som visar hur vi förberett oss på anestesikliniken inför detta

Läs hela inlägget »

Företaget Lifeflight som bedriver ambulanshelikoptrar och ambulansflyg i Australien hade hört om kursen och besökte oss i år och berättade om sin HEMS verksamhet. Flera svenska läkare har arbetat åt organisationen tidigare och man har från företagets sida varit så nöjd med detta att man nu erbjuder randning för ST läkare i en mer regelbunden form.
Efter genomförd kurs kan du således ansöka om tjänst som kan tillgodoräknas som randning (självfallet finns möjlighet även för specialister) och om du blir antagen får du hjälp av företaget med de formaliteter i form av ansökningar som behövs för att få arbeta i Australien. Mer information under kursen.

Läs hela inlägget »