Referat från "Griskurs" Oslo 18/11 2014 Anders Åvall, Gabriel Skallsjö

Procedurträning på ”live tissue”
Gabriel Skallsjö och under tecknad (Anders Åvall) hade förmånen att den 18 november 2014 delta i:
”Prosedyretrening på ”Live tissue” ved senter for Ekperimentell Forskning, Oslo Universitetssjukhus/Ullevål.
Prehospitalt senter/Luftambulanseavdelningen har sedan en tid arrangerat en endagarskurs riktad mot läkare/redningsmenn/sjuksköterskor som arbetar prehospitalt. Kursen genomförs på 8 timmar och är fullspäckad. Trevligt var att kursdeltagarna var från både Norge, Sverige o Danmark
Kursen inriktar sig på praktisk träning av avancerade behandlingar som man kan stöta på prehospitalt. Träningen sker på sövd gris i grupper med 6-8 personer/gris. Grisen är välmonitorerad med artärtryck, ETCO2, luftvägstryck, EKG och SpO2. Huvudmomenten som tränas är:
·      U-ljud; kärlaccess och lungstrukturer med huvudinriktning på pneumo- o hemothorax.

·      Etablering av intraosseös tillgång
·      Kompression och bandagering av stor distal blödning
·      Användning av Tourniquet vid stor distal blödning
·      Kompression, sårpackning, bandagering och spjälkning av distal, öppen fraktur.
·      Kompression sårpackning och bandagering av venös och arteriell ljumskblödning
·      Kompression sårpackning och bandagering av stor axillär blödning.
·      Tamponering av carotisblödning med Foleykateter.
·      Cricothyrotomi
·      Tryckavlastning med nål pleurascentes
·      Demonstration, indikationer och genomförande av ”Clam shell” thoracotomi
·      Sutur/tamponering med Foleykateter av hjärtskada.
·      Intern hjärtmassage.

Övningarna var mycket nyttiga och lärorika men kanske ändå bättre var de diskussioner som uppstod ”Hur gör ni”? ”Vi gör så här”.
Kursen rekommenderas varmt – man känner sig klart stärkt i sin yrkesroll.

Gabriel och jag gjorde dock ett misstag: Vi körde bil från Göteborg o startade kl 04:00. My God vilka köer i Oslo. Framme 30 min sent. Åka upp kvällen före rekommenderas.

Kommentera gärna: