Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård - SFLPA

Efter ett års förberednade arbete av prehospitalt aktiva läkare i Skåne, Göteborg och Stockholm konstituerades specialitetsföreningen SFLPA - Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård den 24/6 2013. Föreningen är en delförening till SFAI och arbetar bland annat för ett ökat deltagande av kompetenta läkare i prehospital akutsjukvård. Föreningen är öppen för läkare från alla specialiteter. För mer information se SFAIs hemsida

Tillbaka till KURS/HEM