LPA - Läkarbemannad prehospital akutsjukvård

Begreppet Läkarbemannad Prehospital Akutsjukvård används som benämning på den prehospitala akutsjukvård där läkare deltar operativt i verksamheten. 

Under fliken "LPA - En översikt" försöker vi beskriva vad som innefattas i begreppet "Läkarbemannad prehospital akutsjukvård" och vilka argument som motiverar läkarens deltagande i prehospital akutsjukvård.
Vi diskuterar också vilken typ av läkare som bäst utför uppgiften och framförallt vilken träning och utbildning läkaren behöver för att göra ett bra arbete.

Under fliken "LPA i Skandinavien" finner du beskrivningar av var och hur läkare deltar i prehospital akutsjukvård i Skandinavien. Så småningom hoppas vi att de olika verksamherna själva beskriver sig här

Fliken "SFLPA" beskriver kort den specialitetsförening "Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård" som arbetar för ett ökat kompetent läkardeltagande inom prehospital akutsjukvård.

Tillbaka till KURS/HEM