Nyttan av HEMS - Helicopter Emergency Medical Support.

Nedanstående är så kallade "annotated reviews" av artiklar som beskriver nyttan av att patienter vårdas och transporteras av HEMS organisationer.

Det är fantatstiska genomgångar uppdelade på fyra olika tidsperioder som sparar mycket tid vid en inläsning av området.

Notera begränsningarna att det bara är studier som tittar på verksamheter som beskriver sig som "HEMS" organisationer och att det i vissa studier är sköterskor och paramedics som är vårdande. Som vid alla reviews är man ju hänvisad och begränsad till använda söksbegrepp

 

 

 

 

Nyttan av läkare prehospitalt

Medicinska artiklar som handlar om påvisad nytta med LPA. För en enkel men bra översikt, starta gärna med Garners review. Eller ladda ned den högst subjektiva sammanställningen Mikael Gellerfors skrivit och som du hittar längre ned på sidan.