2019 > 09

Den 4/10 skall Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, tillsammans med Försvarsmakten genomföra katastrofövningen LIV 2019. Scenariot och skadeutfallet kommer vara av den omfattningen att sjukhuset måste förbereda sig på att genomföra vård utiifrån andra principer och vårdkvalitet än vad som är aktuellt i vardagen.

En PDF som visar hur vi förberett oss på anestesikliniken inför detta

Läs hela inlägget »