Prehospital vätskebehandling

Medicinska artiklar som beskriver  modern prehospital vätskebehandling av traumatiserade patienter. Søreides genomgång är några år men väldigt bra. Scantems riktlinjer med kapitlet om prehospital behandling är fantastiskt bra men märkligt dåligt spridda.

 

 

 

 

 

 Trauma anestesi och resuscitering

Detta är i mitt tycke två fantastiska klipp med Richard Dutton, en välkänd anestesiolog med stor erfarenhet av resuscitering av svårt skadade patienter. Det ena är en ljudfil av en intervju med honom och det andra är en video av en föreläsning han håller. Bägge handlar primärt om den hospitala primära resusciteringen och det peroperativa omhändertagandet av hypovolema patienter. Trots detta finns det, enligt mitt tycke, många kloka ord här.

 

Intervjun (finns en bit ned på sidan)

Hemorrhagic Shock Resuscitation

 

Föreläsningen:

Hemostatic Resuscitation by Richard Dutton, MD