Prehospital luftvägshantering och anestesi

Medicinska artiklar som handlar om nyttan av och genomförandet av prehospital luftvägshantering.