Vetenskapliga artiklar om Läkarbemannad Prehospital Akutsjukvård.

Här hittar du vetenskapliga artiklar som behandlar olika aspekter av LPA. I vänstermarginalen hittar du länkar till olika ämnesområden.
Aktuella artiklar publiceras under fliken "FOAM"

Tillbaka till KURS/HEM