Stephen Sollid

Anestesiolog, luftambulanselege og forsker. 
PhD i «patient safety and risk management» fra Universitetet i Stavanger hvor jeg i dag er 1. amanuensis (associate professor) i prehospital critical care med fagansvaret for masterutdanningen i prehospital critical care og paramedic utdanningen. Driver forskning innen pasientsikkerhet og akuttmedisin og veileder flere PhD studenter innen samme fagfelt. 
Klinisk er jeg ansatt i Oslo Universitetssykehus som luftambulanselege, verdens beste jobb!
Også ansatt som sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse hvor jeg har medisinsk faglig ansvar for formålsarbeidet, forskning og utvikling.
Dessuten, far til tre gutter, ektemann og hundeeier.
Fritid er oppskrytt!