Mikael Gellerfors

@SweHEMSdoc
Disputerad Anestesiolog och överläkare på
HEMS/ Dalarna, Akuläkarbil Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsansvarig inom Svensk Luftambulans.
Medlem i flera internationella akademiska fora för prehospital forskning
MLA HEMS/Dalarna

Micke föreläser om de centrala ämnena Prehospital Anestesi och luftvägshantering.