Joacim Linde

Hej,

Det är jag som är organisatör och ledare för kursen.

Till vardags jobbar jag som anestesiolog på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS och på ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen. Jag arbetar också som ambulansöverläkare för Kungälvs ambulansområde och slutligen har jag en deltidstjänst på Försvarsmedicinskt centrum där jag arbetar som flygläkare med utveckling av militär prehospital akutsjukvård.
Inom kvalitetsutvecklingsområdet så är jag MLA för larmsjukvården "CrEM" på SÄS, jag är processledare för traumaområdet på samma sjukhus och sitter slutligen i den regionala drift och utvecklingsgruppen för trauma i VGR.
På fritiden är jag sedan i 2013 verksam i föreningen "Svensk förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård", SFLPA, en delförening till SFAI.

Jag har arbetat relativt mycket prehospitalt under alla år jag jobbat som anestesiläkare och har vid det här laget praktisk erfarenhet av arbete på tretton olika läkarbemannade prehospitala enheter runtom i Skandinavien. Jag har också haft möjlighet att delta vid repatriering av sjuka och skadade skandinaver från utlandet och också deltagit i internationell evakuering från katastrofområde. Slutligen var jag på ett administrativt vis delaktig i den svenska militära ambulanshelikopter som var stationerad ett antal år i Afghanistan.

Jag tror att jag har en ganska bred prehospital erfarenhet.

Att jag skapat den här kursen beror på att jag är övertygad om att läkare med rätt kompetens behövs inom all typ av larmsjukvård, både på och utanför sjukhus.

Att få leda kursen är en stor förmån, jag tror nämligen att vi med våra föreläsares och instruktörers solida kompetens och entusiasm både förmedlar bra kunskaper inom ämnet och också väcker intresse hos några av Er för vidare prehospitalt arbete i någon form.

Under kursen så föreläser jag numera mest om övergripande ämnen men jag får också lov att hålla en föreläsning om hypotermi.

Varmt välkommen att anmäla Dig till kursen men också att surfa runt på sidan, kanske hittar du något nyttigt!


/Joacim, @HEMS_Doc