Föreläsare & instruktörer
på årets kurs

En kurs med vår ambitionsnivå kräver att vi hittar och anlitar de mest framstående klinikerna, forskarna och utbildarna inom resuscitering och akut intensivvård både på och utanför sjukhus, inom prehospital akutsjukvård, men också andra aktuella specialområden.
Är du nyfiken på de som deltar på årets kurs kan du gå in under deras namn i listan till vänster för en kort presentation.

Tillbaka till KURS/HEM