Henrik Jörnvall

Anestesiolog och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, Akutläkarbilen Stockholm.
Dessutom lång erfarenhet av arbete inom internationella konflikt och katastrofområden.
Henrik håller en fantatstisk, både inspirerande men också tankeväckande, föreläsning om hur du kan arbeta med bevarad kvalitet och etik under, för de flesta av oss, ofattbara omständigheter och med endast rudimentär ut.