Carina Bejlum

Lite som hermelinen bland katterna (eller hur det nu var...) Så kändes det när jag först tillfrågades om att undervisa på kurs i Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare. Glatt överraskad efter uppfriskande diskussioner och fin respons känner jag mig mer peppad än någonsin!

Jag är obstetriker med mångårig klinisk och pedagogisk erfarenhet, ffa avseende akuta obstetriska situationer (ALSO-instruktör; motsvarar ATLS inom obstetriken). Min prehospitala erfarenhet inskränker sig till några stycken bilförlossningar, varav ett "bil-säte", ansvar för många antenatala transporter med oförlöst mamma och barnet mer eller mindre säkert kvar i magen och ett otal rådgivnings-situationer som bakjour med diverse gynekologiska och obstetriska komplikationer på tråden, från bygden.

Det som ska hända på sjukhus gör ju som bekant inte alltid det. Syftet med min föreläsning är att ni ska få en repetition av obstetriska risksituationer. Ser fram emot att träffa Er!