Åsa Högstedt

Livet tar sig oförutsedda vändningar ibland. Efter 10 år som sjuksköterska på diverse avdelningar och fördjupningar inom psykiatri och strokesjukvård hospiterade jag på en ambulans och blev kvar! Jag har hittills aldrig gått till arbetet och känt att det tagit emot och känts som ett...arbete. Det är fantastiskt roligt att möta nya utmaningar, utvecklas och få lov att vara med att utveckla. Ingen dag är den andra lik.

Tidigt blev jag intresserad av sjukvårdens roll vid större olyckor och katastrofer. Hur ska vi samarbeta med andra organisationer så som räddningstjänst och polis på ett optimalt sätt? Hur ska vi ta hand om flera skadade med initialt alldeles för lite resurser, vem ska prioriteras före någon annan? På vilken nivå skall sjukvården lägga sitt arbete?

Sedan några år arbetar jag också som föreläsare inom ämnet på PKMC i Göteborg. (Prehospitalt KatastrofMedicinskt Centrum)

 

Min föreläsning på kursen kommer förhoppningsvis skapa diskussion och ge svar på hur sjukvården bör struktureras prehospitalt. Naturligtvis blir det också övningar i radiokommunikation och prehospital triagering.

 

Ser fram emot nya kurser,

Med vänlig hälsning, Åsa

 

Åsa Högstedt
Asa.hogstedt at vgregion.se
Tel: 0708950707