Kurs Prehospital akutsjukvård/CrEM 2023

2023 års kurs genomförs vecka 21, 22-26/5, 2023
Adress: Nya varvet Campus, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda
 

Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser. Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så är det viktigt att uppge bokningskod (annars finns det risk att ni får besked att hotellet är fullt):
 uppge kod 330575

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade andra Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård som kan användas inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelning.

Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OP


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13
2021 års förordning - information kommer


Akutsjukvård:
2015 års förordning c1,6,8,9,10
2021 års förordning - information kommer

Gruppledare får i tillägg godkänt ledarskapsdelmålet

Ur innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin, på och utanför sjukhus
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslitteratur och instuderingsuppgifter
Dessa sändes ut och förutsätts genomförda vid kursstart. Detta motsvarar minimum 1-2 dagars heltidsarbete.

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment

Genomförande
Kursen planeras genomföras fysiskt i enlighet med publicerat schema (2021 genomförde vi den framgångsrikt fysiskt v 20 och v 21 utan tecken till smittspridning). Skulle regelverk med anledning av pandemi helt förhindra fysisk kurs kan delar av eller hela kursen komma att genomföras digitalt.

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Preliminärt kursschema:
Kursschemat är anpassat för att kunna erbjuda trygg miljö. All undervisning planeras i smågrupper. Kursschemat kan komma att ändras för att optimera undervisningen utifrån rådande omständigheter. Schema publiceras i närtid

Kursstart 0800 på måndag
Kursslut 1300 på fredag

Kurslokal 2023 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927
loading...
loading...