Kurs Prehospital akutsjukvård/CrEM 2022

2022 års kurs genomförs vecka 37, 12-16/9, 2022
Adress: Nya varvet Campus, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda
 

Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser. Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så uppge bokningskod:
 kod kommer efter sommaren

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade andra Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård som kan användas inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelning.

Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OP


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning c1,6,8,9,10

Gruppledare får i tillägg godkänt ledarskapsdelmålet

Ur innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin, på och utanför sjukhus
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslitteratur och instuderingsuppgifter
Dessa sändes ut och förutsätts genomförda vid kursstart. Detta motsvarar minimum 1-2 dagars heltidsarbete.

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment

Genomförande
Kursen planeras genomföras fysiskt i enlighet med publicerat schema (2021 genomförde vi den framgångsrikt fysiskt v 20 och v 21 utan tecken till smittspridning). Skulle regelverk med anledning av pandemi helt förhindra fysisk kurs kan delar av eller hela kursen komma att genomföras digitalt.
  
Pris
15500:- exkl moms
inkluderar: 
5 dagars Kurs med snacks, fika och lunch, grillkväll
Kurslitteratur och instuderingsuppgifter

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Preliminärt kursschema:
Kursschemat är anpassat för att kunna erbjuda trygg miljö. All undervisning ske dde 2021 i smågrupper. Kursschemat kan komma att ändras för att optimera  undervisningen utifrån rådande omständigheter.

Kurslokal 2022 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927
loading...
loading...