Kurs Prehospital akutsjukvård/CrEM 2021

2021 års kurs genomförs v20, 17-21/5, 2021
 

Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser (2018 drygt 600:-/natt). Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så uppge bokningskod: 298678 för rabatterat pris
 (obs ny kod!)

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade andra Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom Critical emergency medicine, CrEM:
    • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
    • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelningar på sjukhus.


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning (ie basspecialitet) c1,6,8,9,10

 Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OP.Ur innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin, på och utanför sjukhus
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• "Larmsjukvård" på sjukhus - utmaningar och framgångsstrategier

• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslängd
5 dagar. 17-21/5 2021. Denna kurs är full men finns några restplaster v 21

Kurskostnad
15000 kr + moms.
inkluderar:
kursbok
Fika FM/EM, Lunch. Frukt, godis och snacks efter behov.

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment

Anmälan via anmälningformulär
Bindande anmälan

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Kursschema
Kursschemat är anpassat för att kunna erbjuda trygg och coronasäkrad miljö. All undervisning sker i smågrupper.
Kursstart 0800 måndag
Kursslut 1100 fredag

Kurslokal 2021 "Nya varvet campus" Göteborg
Fredrik Bloms väg 25 Västra Frölunda

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927

Vi har fått hjälp!

Ett stort tack till MBJ Design för praktisk hjälp med kursens genomförande

Konstnär: Samran, Galleri99; Foto: Peter Linhard
Konstnär: Samran, Galleri99; Foto: Peter Linhard
loading...
loading...