Simulering under hkpperioder

Under två av era fyra helikopterperioder kommer vi genomföra simuleringsövningar. Syftet är förstås att öka effektivitet, kvalitet och inte minst säkerhet när vi genomför patientomhändertagande under ibland svåra yttre omständigheter.
Moment som vi fokuserar på är kliniskt omhändertagande, medicinskt beslutsfattande och CRM inom besättningen. Vi siktar på att genomföra simuleringarna under perider med lägre aktivitet. Efter överenskommelse med jourhavande besättning kommer en facilitator och genomför övning med avgående besättning från kl 0800 och med pågående besättning från kl 0915.
Vis larm avbrytes förstås övningen.
En sida som förklarar simulering på ett riktigt bra vis
T
itta också på videon (ca 6 min) längst ned på sidan
En bra artikel skriven om den simulering man gör på London HEMS
F
örsök läsa åtminstone London artikeln innan ni genomför simulering första gången!

"Spelregler" simulering

Detta är träning och inte utvärdering
Det är helt ofarligt att "trampa i klaveret"
Tystnadsplikt - lessons learned som publiceras är av generell karaktär och refererar till samtliga genomföranden

Så långt möjligt är skall vi eftersträva en reell hantering, inte för att ni primärt behöver öva på basala åtgärder som att sätta venfloner eller intubera eller dra läkemedel, men dessa moment ökar den mentala belastningen och bidrar till att man hamnar i "zonen" där upplevelsen av verklig situation ökar..

Till detta fallet använder vi i första hand tekniker annars ledig pilot och som sista lösning tjänstgörande kapten som spelar patient (detta är förstås frivilligt men vi hoppas att dom deltar).
Förutsättningarna är att ni har en pilot och en åskådare (spelas av facilitatorn) som hjälp.
Alla moment skall så långt möjligt är genomföras, förstås utan att skada tillfogas ”patienten”. Venfloner ”sätts” (tejpas på plats) utan mandräng ovanpå lämplig ven. Laryngoscopering markeras. Vi använder en avklippt tub som ”patienten ”biter om. ”Infusioner kopplas men öppnas ej. Vi försöker använda kasserade läkemedel och drar då upp på vanligt vis.

Vitalparametrar är som uppmätta på ”patienten” om inte facilitatorn ger besked om annat.
Övningens mål är att patienten skall vara lastad i hkp, uppkopplad med relevant övervakning och vitalstöd. All utrustning skall vara lastad och redo för start.
Scenariot skall vara förberett med patient enligt fallbeskrivning (beroende på väderlek övar vi i hangar) kl 0745.
Vi avbryter övningen senast 0830. Efter städning går vi igenom fallet under ca 15 minuter.
Pågående besättning börjar simulering kl 0915 (efter morgonmötet)
Vid behov kan det hända att vi filmar något genomförande.

Simuleringsexempel

Referat från simulering hos SidneyHEMS

Bra learning points!

Aktuellt scenario

"Norr Bäckefors, Fallolycka, medvetslös, egen andning, Ambulans ankommer ca 20 min efter Er"

Checklista debrief simulering

Utvärdering av simuleringar

Nu är vi igång!! Läs utvärdering av första simuleringstillfället 25/10!

2014 > 10

Simuleringen genomfördes med väl motiverad besättning och avlöpte väl :))

Läs hela inlägget »
Etiketter: simulering