Välkommen med din anmälan till
kursen v 21, 22-26/5, 2023

För praktisk information avseende kursavgift, schema, mm se under fliken "Kurs 2023"
Glöm inte fråga chef eller studierektor innan du anmäler dig!
Kursplatser tilldelas i anmälningsordning efter registrerad kursbetalning.
Kontrollera att du får ett "autosvarsmail" (som bekräftelse på att din anmälan registrerats). Av effektivitetsskäl så skickas ytterligare bekräftelser inte ut Är kursen full får man istället reda på detta inom 1-2 veckor.
Mer kursinformation skickas ut till samtliga kursdeltagare närmare kursen.

  • Ex: "Anestesi, 3 år" "Akutläkare, 4år" "Kirurg, specialist"
  • Sjukhus, Ansvarig chef, Fakturaadress, ev. Referensnummer. Kolla detta med sekreterare eller chef

Tillbaka till KURS/HEM

Anmälan till 2023 års kurs 
v21
22-26/5, 2023