Välkommen med din anmälan till
kurs 2021, v 20, 17-21/5, 2021.
(går också anmäla sig till några restplatser på kursen v 21, 24-28/5, 2021)

För praktisk information avseende kursavgift, schema, mm se under fliken "Kurs 2021"
Vi har således nu lediga platser både v 20 och v 21, 2021 (notera i anmälan vilken vecka du vill gå) 
Glöm inte fråga chef eller studierektor innan du anmäler dig!
Kursplatser tilldelas i anmälningsordning, för korrekt anmälan krävs också rätt faktureringsuppgifter, kolla med sekreterare eller chef.
Kontrollera att du får ett "autosvarsmail" (som bekräftelse på att din anmälan registrerats). Av effektivitetsskäl så skickas ytterligare bekräftelser inte ut Är kursen full får man istället reda på detta inom 1-2 veckor.
Mer kursinformation skickas ut till samtliga kursdeltagare närmare kursen.

  • Skriv "20" eller "21" beroende på vilken vecka du vill gå
  • Ex: "Anestesi, 3 år" "Akutläkare, 4år" "Kirurg, specialist"
  • Sjukhus, Ansvarig chef, Fakturaadress, ev. Referensnummer. Kolla detta med sekreterare eller chef

Tillbaka till KURS/HEM

Anmälan till kurs 2021
v20
17-21/5