Kurs Prehospital akutsjukvård 2018

2018 års kurs genomförs v21, 21-25/5

Anmälningen är nu öppen för 2018 års kurs
Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser. Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så uppge bokningskod:238108
för rabatterat pris

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare inom akutsjukvård
Intresserade Specialister

Syfte/Mål
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  som kan användas inom intensivvård som bedrivs på sjukhus under "larmsituationer" på akutmottagning och vårdavdelning.

Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål 1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning (ie basspecialitet) c1,6,8,9,10

 Detta innebär att man bland annat skall kunna principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin

med därtill närliggande och associerade områdenUr innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.
ST-läkare från Västra Götalands regionen erbjuds efter genomförd kurs hospitering inom läkarbemannad prehospital enhet.

Kurslängd
5 dagar. 21-25/5 2018.

Kurskostnad
13000 kr + moms.

Anmälan via anmälningformulär
Bindande anmälan

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare
Ambulansöverläkare
joacim.linde-rahr@vgregion.se
0709-185434

Preliminärt kursschema 
Schemat är preliminärt och kommer uppdateras men
STARTTID MÅNDAG 0900
SLUTTID FREDAG 1200
är bekräftade


Måndag
0900-0930 Inledning               
0930-1030 Prehospitala miljöbeskrivningar      
1030-1100 Förmiddagsfika
1100-1200 Prehospitala framgångsfaktorer
1200-1300 Lunch
1300-1400 Prehospitala tips/tricks/typfall
1400-1500 CRM/NTS    
1500-1530 Eftermiddagsfika                                                   
1530-1730 Fyra Falldiskussioner (8 stationer)                  
1730-1830 Prehospital ortopedi 
                     
Tisdag
0800-1115 Prehospital cirkulationshantering inkl FM fika
    Prehospital cirkulation 
    Prehospital cirkulationshantering, refernser      
    PEA Littman
    PrePost ROSC                  
    POCUS cardiac arrest
    Handouts1
    Handouts2
    Handouts3
    Handouts4
    Handouts5 
1115-1215 Svår skallskada
1215-1320 Lunch
1320-1910 Skillstations 8 stationer a´40min. 30 min rast 1600

Onsdag
0800-1000 Prehospital anestesi/analgesi/luftvägshantering  
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Hypotermi
1115-1215 Prehospital hantering av terrorhändelse med stort skadeutfall
1215-1315 Lunch
1315-1515 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder  +förberedelse torsdag
                  Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder
                  xmtrl Med ledningsansvar
1515-1530 Eftermiddagsfika
1530-1630 Beslutsfattande och differentialdiagnostik
                  OODA Loops
                  Emergency medicine cases

Torsdag
0800-1000 Prehospital hantering Barn
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115Intensivvårdstransporter  
1115-1215 Trauma Prehospitalt                                  
1215-1315 Lunch
1315-1415 Trauma akutrum/trauma anestesi            
1415-1430 Eftermiddagsfika
1430-1440 Förberedelser övningar
1440-2030 Skillstations 8 stn a´40min. 30 min rast 
 
Fredag
0800-0900 Flygmedicin
0900-1000 Obstetrik
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Katastrofmedicin/Internationella erfarenheter 
1115-1200 Avslut    

Kurslokal 2018 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.3303', E 11° 52.1206'
Decimal: 57.6722, 11.8687

Vi har fått hjälp!

Ett stort tack till MBJ Design för praktisk hjälp med kursens genomförande

hkplsele7 hkplsele1 läkare på hal is hkpovanrdntj Doktorn hkpläkskadeplats Resertifisering_RM_Rygge_2008_(93) 102-0237_IMG_2 hkplsele3annons skadeplats bra IMG_1068 nlahkp1 Sea King i Landegode Fjorden Posterbild_(kopia) hkplsele3 Specialitet IMG_1053 IMG_1067 IMG_1071 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1081 IMG_1083 IMG_1086 IMG_1089 IMG_1093 IMG_1098 IMG_1100 IMG_1101 IMG_1104 IMG_1110 IMG_1111 IMG_2259 IMG_2281 IMG_2284 IMG_4744 IMG_4746 IMG_4751 IMG_4767 IMG_4786 IMG_4791 IMG_4796 IMG_4804